«Ὀρθόδοξον» παπικὸν πρωτεῖον;

«Ὀρθόδοξον» παπικὸν πρωτεῖον; Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ παναγ. πατρ. Κων/λεως κ. Βαρθολομαίου, ποὺ συνέπεσε μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆ,ς ἔγινε ἡ ἐπίσημη ἐ­πίδοσι τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδι­κῆς Πράξεως Διαβάστε περισσότερα