Ὁ Αἴσωπος, ἡ ἀλεποῦ καὶ ὁ Ἀντίχριστος

Ὁ Αἴσωπος, ἡ ἀλεποῦ καὶ ὁ Ἀντίχριστος «Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον» (Β´ Θεσσ. 2,3) «Ὁ σατανᾶς χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα τῆς ἀπάτης. Εἶνε ὁ μέγας ἀπατεών. Ἂν Διαβάστε περισσότερα