Ὁ Αἴσωπος, ἡ ἀλεποῦ καὶ ὁ Ἀντίχριστος

Ὁ Αἴσωπος, ἡ ἀλεποῦ καὶ ὁ Ἀντίχριστος

«Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον» (Β´ Θεσσ. 2,3)

«Ὁ σατανᾶς χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα τῆς ἀπάτης. Εἶνε ὁ μέγας ἀπατεών. Ἂν παρουσιαζόταν μὲ τὰ κέρατα, τὶς οὐρὲς καὶ τὰ νύχια, ὅπως τὸν ζωγραφίζουν, ποιός θὰ τὸν πλησίαζε; Κανένας. Γι᾿ αὐτὸ βάζει γάντια, βάζει μάσκες, κρύβει τὶς οὐρὲς καὶ τὴ μαυρίλα του, καὶ παρουσιάζεται σὰν ἄγγελος. Σὰν κάτι μεταμφιεσμένους κακοποιούς, ποὺ ρημάζουν τὰ σπίτια.

Ἔγραφε ἡ ἐφημερίδα γιὰ ἕναν τέτοιο κακοποιό. Ντύθηκε καλά, εὐτρεπίστηκε, χτενίστηκε ὄμορφα, ἔμοιαζε σὰν ἄγγελος. Ἕνας λωποδύτης, ἕνα κοινωνικὸ κάθαρμα, ἕνας κοινὸς ἀπατεώνας, ἕνας Δὸν Ζουάν, χρησιμοποίησε ὅλα τὰ μέσα, καὶ αὐτοκίνητο καὶ ῥοῦχα καὶ…, καὶ παρουσιάστηκε κάτω στὴν Πελοπόννησο σὰν ἐκλεκτὸς γαμπρός, καὶ πῆρε τὴν καλύτερη κοπέλλα. Μετά, ὅταν ἔμαθαν οἱ γονεῖς, ὅτι ὁ γαμπρὸς εἶνε σεσημασμένος, καταζητούμενος ἀπὸ τὴν ἀστυνομία, πῆγαν νὰ τινάξουν τὰ μυαλά τους στὸν ἀέρα.

Ὁ ἀπατεώνας παρουσιάστηκε σὰν ἐκλεκτὸς γαμπρός. Ἀλλὰ μεγαλύτερος ἀπατεώνας εἶνε ὁ διάβολος. Δὲν παρουσιάζεται μὲ τὴν ἀπαίσια μορφή του, ἀλλὰ παίρνει διάφορα σχήματα. Ὅπως ἀκριβῶς εἶνε σήμερα οἱ χιλιασταί. Τοὺς βλέπεις νὰ τρέχουν ἀπὸ ᾿δῶ κι ἀπὸ ᾿κεῖ ὡς εὐγενέστατοι κύριοι. Καὶ πολλοὶ τοὺς ἀνοίγουν τὰ σπίτια, τοὺς δέχονται μέσα. Ἀλλὰ πίσω ἀπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τὴν ψευτοευγένειά τους κρύβεται ἡ ἀπάτη.

Προσέξτε, λέει ὁ Παῦλος, μὴ σᾶς ἐξαπατήσῃ κανείς. Προσέξτε νὰ μὴν ἀπατηθῆτε μέσα στὸν κόσμο αὐτὸν ἀπὸ τὴν ἀπάτη ποὺ κινεῖ ὁ σατανᾶς.

Ἕνας μῦθος τοῦ Αἰσώπου λέει γιὰ μιὰ ἀλεποῦ, ποὺ πήγαινε στὰ κοττέτσια κ᾿ ἔτρωγε τὶς κόττες. Σ᾿ ἕνα κοττέτσι, ποὺ πῆγε, ἦταν μέσα κλεισμένες οἱ κόττες καὶ δὲ μποροῦσε νὰ τὶς φάῃ. Καὶ τί μηχανεύτηκε· ἔκανε τὸ γιατρό. Ντύθηκε μὲ μπλούζα, πῆρε μιὰ τσάντα στὸ χέρι, ἔβαλε καὶ κλάκ, ἄλλαξε λίγο τὴ φωνή της καὶ εἶπε στὶς κόττες· “Καλησπέρα. Τί γίνεται; καλά; Ἔμαθα, ὅτι μιὰ κόττα ἀρρώστησε καὶ ἦρθα γιὰ νὰ τὴ θεραπεύσω. Εἶμαι καλὸς γιατρὸς γιὰ τὰ πουλιά, ἰδιαίτερα γιὰ τὶς κόττες. Κ᾿ ἔχω φάρμακα καλά…”. Πίστεψαν οἱ ἀνόητες κόττες καὶ πῆγαν ν᾿ ἀνοίξουν ἀμέσως τὴν πόρτα. Μιὰ κόττα ὅμως, ποὺ κοίταξε ἀπὸ τὴ χαραμάδα, τοὺς εἶπε· “Προσέξτε καλά, αὐτὰ τὰ πόδια δὲν εἶνε τοῦ γιατροῦ, ἀλλὰ τῆς ἀλεποῦς…-. Τέτοιο “γιατρὸ” θά ᾿βαζαν στὸ κοττέτσι, ποὺ θὰ τὶς ἔτρωγε ὅλες.

Αὐτὸ ἀκριβῶς κάνει κι ὁ σατανᾶς στοὺς ἀνθρώπους. Ἔτσι ἀκριβῶς ἀπατῶνται καὶ οἱ νέοι μας σήμερα. Ἡ δὲ ἐποχή μας εἶνε ἡ ἐποχὴ τῆς μεγαλυτέρας ἀπάτης».

Αὐτὸ τὸ ἀπόσπασμα εἶνε ἀπὸ τὴν ἑρμηνεία στὴν Β´ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴ τοῦ ἀπ. Παύλου, ποὺ ἔκανε ὁ μακαριστὸς Γέροντας μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος. Καὶ ταιριάζει στὴν ἐποχή μας. Σήμερα, ὅπως παραδέχονται ἐμβολιασμένοι καὶ ἀνεμβολίαστοι, ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ ποὺ ζοῦμε μὲ τὸν κορωνοϊὸ καὶ τὴν ἀναγκαστικὴ ἐπιβολὴ τῶν ἐμβολίων (αὐτὰ εἶνε τὰ «πόδια τῆς ἀλεποῦς» – ἂς ἐπιτραπῇ ἡ συσχέτισι) μέσῳ τοῦ πιστοποιητικοῦ κλπ. μέτρων, εἶνε μέσα στὰ πλαίσια τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Καὶ παγκοσμιοποίησι σημαίνει Νέα Τάξι, Νέα Ἐποχή, τοῦ Ἀντιχρίστου.

μακαριστὸς π. Σάββας Ἀχιλλέως σὲ μία προφητικὴ (11-10-2007) ὁμιλία του (https://www.youtube.com/watch?v=G4l3p5182YI), ἀναφερόμενος σὲ κάποια ἐμβόλια ποὺ ἤδη εἶχαν βγεῖ καὶ τὰ ὁποῖα προκαλοῦσαν στείρωσι, λέγει, ὅτι «ὁ Ἀντίχριστος θὰ πάρῃ τὴν καθέδρα τῆς ὑγείας. Θὰ πάρῃ ὅλα τὰ φάρμακα δικά του καὶ θὰ τὰ κάνῃ δηλητήριον, καὶ ὅσοι θὰ παίρνουν φάρμακα θὰ δηλητηριάζωνται καὶ θὰ ἀποθνῄσκουν …».

Τὸ ὅτι ὅσα ζοῦμε σήμερα δὲν εἶνε τυχαῖα φαίνεται καὶ ἀπὸ δηλώσεις τῶν ἴδιων τῶν πρωταγωνιστῶν τους. Ὁ Μπὶλ Γκέϊτς, ὁ ὁποῖος μὲ τὰ ἑκατομμύριά του εἰσχώρησε στὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας καὶ τὸν ἔκανε σχεδὸν ὄργανό του, εἶχε δηλώσει, ὅτι μετὰ τὸν κορωνοϊὸ ὁ κόσμος θὰ ἀλλάξῃ, καὶ ἡ διαφορὰ θὰ εἶνε τόσο μεγάλη, ποὺ θὰ συγκρίνεται μὲ τὴ διαφορὰ μετὰ τὸν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ἀναρωτιέται λοιπὸν κάθε ἁπλὸς ἄνθρωπος· τόσες καὶ τόσες ἐπιδημίες χειρότερες ἔπληξαν τὴν ἀνθρωπότητα. Τί εἶνε αὐτὸ ποὺ κάνει αὐτὴ τὴν πανδημία κάτι ξεχωριστό; Ἀσφαλῶς, ὅτι μὲ ἀφορμὴ αὐτὴ τὴν λεγομένη πανδημία προωθοῦν τὸν ἀπόλυτο κοινωνικὸ ἔλεγχο.

Ἀκόμη· ὁ πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραὴλ συσχέτισε τὴν πρόοδο τοῦ ἐμβολιασμοῦ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ νέου Μεσσία ποὺ περιμένουν οἱ Ἑβραῖοι (www.ksipnistere.com/2021/08/blogpost_160.html#.YRazD9Xuv9Y.wordpress), ποὺ καθ᾽ ἡμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ὁ Ἀντίχριστος. Ἀλλὰ καὶ ὁ δικός μας πρωθυπουργὸς φέρεται ὡς ὀπαδὸς τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης», κατὰ τὸ βιβλίο ποὺ δέσποζε σὲ φωτογραφία τοῦ προσωπικοῦ του γραφείου. Τί θὰ πῇ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνησι»; Νέα ἀρχὴ τοῦ κόσμου. Μὲ τί ἀρχές ὅμως; τὶς αἰώνιες ἀρχὲς τοῦ Θεοῦ; Ὄχι βέβαια. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ μᾶς δώσῃ τὴν ἐπαγρύπνησι ποὺ χρειάζεται γιὰ τὶς μέρες μας.