Τρία βιβλία στὴν τιμὴ τοῦ ἑνός!

Προσφέρονται σὲ τιμὴ κόστους τὰ κάτωθι βιβλία (ἐκδόσεις Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας)·

 

 

α΄) Παναγιώτου Λόη, Ὁ ἀντικαρναβαλικὸς ἀγὼν τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου στὴν Πάτρα. Μὲ πολλὰ ἱστορικὰ παραθέματα γιὰ τοὺς ἀγῶνες τοῦ π. Αὐγουστίνου, ποὺ συγκλόνισαν τὴν πρωτεύουσα τῆς Πελοποννήσου στὴ δεκαετία τοῦ 1950 (2004, σσ. 440).

 

 

 

 

 

 

 

β΄) Τοῦ ἰδίου, ῾Ο ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Καλύβας στὴν ἀντίστασι. Στὶς δύσκολες ἡμέρες ἀναδεικνύονται οἱ ἥρωες καὶ οἱ προδότες. Τὸ ἔργο ἀναφέρεται στὴ «θαμμένη» μαρτυρικὴ δρᾶσι τοῦ π. Χριστοφόρου μέσα ἀπὸ ἀδιάψευστα ντοκουμέντα – μαρτυρίες  (2006, σσ. 120).

 

 

 

 

 

 

γ΄) Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης (σύντομος βιογραφία). Μία προσπάθεια σκιαγραφήσεως τοῦ βίου καὶ τοῦ ἔργου του μὲ βάσι πληροφορίες ἀπὸ ἔγκυρες πηγὲς καὶ ἀρχεῖα (2010, σσ. 144).

 

 

 

 

 

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ παραγγείλῃ καὶ τὰ 3 βιβλία μαζί, τὰ ὁποῖα προσφέρονται στὴν τιμὴ τῶν 20,00 εὐρώ, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ταχυδρομικῶν, μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθῇ στὴν ἱ. Μονὴ Λογγοβάρδας, στὸ τηλέφωνο 22840-21202 ἢ στὸ mail τῆς «Χριστ. Σπίθας» (xrspitha@otenet.gr).