Βιβλία ποὺ ἐλήφθησαν

Λάβαμε τὶς ἀκόλουθες ἐκδόσεις.

 1. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, Αἰσιόδοξα μηνύματα γιὰ διέξοδο στὰ ἀδιέξοδά μας καὶ ἀσφάλεια στὶς ἀνασφάλειές μας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 20172, σσ. 39.
 2. μητροπολίτου Κυρήνης Ἀθανασίου Κυκκώτου, Μνήμη Ὑπατίας τῆς φιλοσόφου – Εἰδικὴ ἔκδοσις ἐπὶ τῇς χιλιοστῇ ἑξακοσιοστῇ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου αὐτῆς, Ἱ. Μητρόπολις Κυρήνης 2015, σσ. 64.
 3. ἀρχιμ. Γερβασίου Ἰ. Ραπτοπούλου, Λόγος περὶ μετανοίας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 15.
 4. ἀρχιμ. Νεκτ. Ζιόμπολα & Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων Γυναικῶν, Μία θλιβερὴ 30χρονη ἐπέτειος, ὁ ἀνθρωποκτόνος Νόμος τῶν ἐκτρώσεων· καὶ κείμενα φωτογραφικὸ ὑλικὸ ἀπὸ ταινία ἐκτρώσεως, Ἀθήνα Δεκέμβριος 2016, σσ. 30.
 5. ἀρχιμ. Φιλοθέου Νικολάκη ἐφημερίου ἱ. ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης, Οἱ Ἅγιοι τῶν Ἀθηνῶν, Ἀθήνα 2006, σσ. 95.
 6. πρωτοπρ. Ναθαναὴλ Καντήρη, Δέκα ὁμιλίες στὶς εὐαγγελικὲς περικοπὲς τοῦ Τριῳδίου, ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τοῦ Τελώνου μέχρι τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 64.
 7. πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, Ἡ διακονία μου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης – Ἀπάντηση στὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ἐκδ. «Τὸ Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη Φεβρουάριος 2017, σσ. 143.
 8. Μοναχοῦ Μωϋσέως Ἁγιορείτου, Τὸ ἀληθινὸ νόημα τοῦ πόνου στὴ ζωή μας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 20173, σσ. 23.
 9. Ἐπισκέψεις τοῦ Θεοῦ – Γιατί ἀρρωσταίνουμε; Πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἀσθένειά μας; ἐπιμέλεια Χρῆστος Κ. Λιβανός, ἔκδ. St. Athanasius Orthodox Mission, 846 Pave Ave, Toronto, ON M4K 3T6, Canada, τηλ. 416-461-4623, www.orthdoxtoronto.ca, Ἀθήνα 20162, σσ. 126.
 10. Εἰρήνης Β. Πολυκρέτη θεολόγου, Ἐγκώμια εἰς τὸν Ἅγιον Ἱερομάρτυρα Χαραλάμπη, Νάξος 2017, σσ. 40.
 11. Φωτεινὴ Σάμος, Μεγάλα τῆς πίστεως τὰ κατορθώματα στὴν ἱστορία τῆς ζωῆς μου, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 72.
 12. Ἀκολουθία τοῦ Κτιτορικοῦ Μνημοσύνου, ἐπιμελείᾳ ἀρχιμανδρίτου Φιλούμενου ῾Ρούμπη, Σειρὰ Ἱερατικὰ α΄, Μορφὴ Ἐκδοθήτω, Ἀθήνα Σεπτέμβριος 2016, σσ. 78.
 13. Γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὶς αἱρέσεις: Παπισμὸ – Προτεσταντισμὸ καὶ Οἰκουμενισμό, ἐκδ. Β΄ βελτιωμένη «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 303.
 14. Ἅγιον Ὄρος καὶ Οἰκουμενισμός – Μικρὴ ἀνθολογία Ἁγιορειτικῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2017, σσ. 38.
 15. Ἱερὰ Μητρόπολις Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας – Φιλεκπ. Σύλλογος Φλωρίνης «Ὁ Ἀριστοτέλης», «Ἀγγελικῇ ἐπωνυμίᾳ»· Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἀγαθαγγέλου τοῦ ἐκ Φλωρίνης, κείμενο Ἀθανασίου ἱερομ. Σιμωνοπετρίτου, ψάλλει ὁ χορὸς «Ἅγ. Ἀγαθάγγελος Φλωρίνης» μὲ χοράρχη τὸν Ἄρχοντα Μελωδὸ Παντελῆ Δάφα, Ἐπιμ. Δ.Γ. Παπαδόπουλος, Φλώρινα 2016, σσ. 98.
 16. Unfading Rose Byzantine Youth Choir – Βυζαντινὴ νεανικὴ χορωδία ΡΟΔΟΝ ΤΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ, Hymns to the Mother of God – Ὕμνοι τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, copyright ⓒ 2017 Unfading Rose www.UnfadingRose.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *