Ἡ ποιότητα τοῦ κλήρου

Ἡ ποιότητα τοῦ κλήρου Ἀναμφισβήτητα οἱ κληρικοί μας ἔχουν προσφέρει πάρα πολλὰ τόσο στὴν Ἐκκλησία ὅσο καὶ στὸ Γένος μας στὴν μακροχρόνια πορεία του. Ἡ ζωή τους εἶναι συνυφασμένη μὲ Διαβάστε περισσότερα

Επιστολές (Τεύχος 778)

Προσεγγίζοντας μιὰ conflict συνέντευξη τῆς «Καθημερινῆς» (24-10-2022) Ὀνομάζομαι Ἰωάννης Κουντουρᾶς καὶ εἶμαι Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς τοῦ Α.Π.Θ. Προκαταβολικὰ τονίζω ὅτι σέβομαι καὶ εὐλαβοῦμαι τὸ τιμημένο καὶ ἁγιασμένο ράσο σὲ ὑπέρτατο βαθμό, Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πτῶσις τῶν ἀρχόντων

Ἡ πτῶσις τῶν ἀρχόντων Τὸ αἰσθητήριο καὶ τὸ κρι­­τήριο τοῦ λαοῦ, στὴν πλειονότητά του, εἶναι ἀλάνθαστο! Προσέξατέ το, εἶναι ἀλάνθαστο. Ὁ λαὸς διαισθά­νεται ποῦ εἶναι ἡ ἀλήθεια, ποῦ εἶναι τὸ Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

ΟΜΟΦΥΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Στὴ μεταμοντέρνα ἔκδοσή του, ὁ λύκος τοῦ παραμυθιοῦ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι …γαλοπούλα! Μὲ πολλὴ ἀπογοήτευση καὶ θλίψη γιὰ τὴν κατάντια τῆς κοινωνίας μας καὶ μὲ Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ

Πνευματικὰ τὰ αἴτια τῆς αἵρεσης, δὲν γεφυρώνεται τὸ χάσμα μὲ διάλογο ΟΙ ΙΟΥΔΑΪΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ τοῦ π. Πέτρου Χὶρς Φρονῶ ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι δὲν σκέφτονται ὅτι ἀκόμη καὶ Διαβάστε περισσότερα

Στὴ θύμηση μιᾶς ἐποχῆς

Στὴ θύμηση μιᾶς ἐποχῆς 1. Πιότερα ἀπ᾽ ὅλα νοσταλγῶ τὰ ὄμορφα νυχτέρια μιᾶς ἐποχῆς ἀλλοτινῆς ξένοιαστης καὶ ἀθώας μὲ τὴν κουβέντα νὰ κυλᾶ ἀνάμεσά μας χαρωπὰ μὲ λόγια μεστωμένα καὶ Διαβάστε περισσότερα

Ἐθνικὸς μιθριδατισμὸς ἐν ὄψει ἀμέσου καὶ ἐπικειμένου κινδύνου;

Ἐθνικὸς μιθριδατισμὸς ἐν ὄψει ἀμέσου καὶ ἐπικειμένου κινδύνου; Ἡ ραγδαία ἐπιδείνωση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων σαφῶς συνδέεται (στὴν πνευματικὴ σφαί­ρα) μὲ τὸ ἀνίερο συλλείτουργο τῆς Θάσου, ὅπου ὁ προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΧΟΣ…

ΕΝΟΧΟΣ… «ἡμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν»  Πάτρα, 10 . 10 . 2022 Σήμερα ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη μοῦ ἀπένειμε Διαβάστε περισσότερα

Ἑρμηνεία στὴν Β´ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου

ἐπισκόπου ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Ἑρμηνεία στὴν Β´ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου Ἑρμηνευτικὰ προφορικὰ μαθήματα τοῦ μακαρ. Γέροντος στὴν πλέον ἐσχατολογικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου ποὺ φθάνουν σὲ προφητικὲς Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πραγματικὴ «ἀλλαγὴ» εἶνε νὰ νικηθοῦν τὰ πάθη

Ἡ πραγματικὴ «ἀλλαγὴ» εἶνε νὰ νικηθοῦν τὰ πάθη Ἤμουν πέντε χρονῶν παιδὶ στὸ χωριό μου τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912 καὶ χτύπησαν οἱ καμπάνες. –Μάνα, λέω, γιατί χτυπᾶνε σήμερα οἱ καμπάνες; Διαβάστε περισσότερα