ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ; Τὰ τελευταῖα χρόνια, ποὺ μπορεῖ νὰ εἶναι οἱ ἔσχατοι καιροί, παρατηροῦμε ἕνα καινοφανὲς φαινόμενο, σημεῖο τῶν καιρῶν καὶ αὐτό, τὴν λεγόμενη «Οἰκουμενικὴ Προσευχή». Τί νεοπατερικὸ ἐφεύρημα καὶ αὐτό; Διαβάστε περισσότερα

Τὰ γόνατα θὰ λύσουν τὸ πρόβλημα

ὁμιλεῖ ὁ ἀείμνηστος (†) π. Κωνσταντῖνος Στρατηγόπουλος Ἂν ὑπάρξει λύση στὰ προ­βλήματα αὐτοῦ τοῦ τόπου, αὐτὸ ποὺ λέμε σήμερα τρα­γωδία, αὐτὸ τὸ πούλημα ποὺ ἔγινε στὴν Ἑλλάδα, θὰ λυ­θεῖ ὄχι Διαβάστε περισσότερα