Ἀκριβοὶ στὰ πίτουρα καὶ φθηνοὶ στὸ ἀλεύρι

(γράφει εἰδικὸς συνεργάτης) Ἐντὸς τῆς κατανυκτικῆς περιόδου τοῦ Δεκαπενταυγούστου τέθηκε σὲ ἀργία ἀπὸ τὸν μητροπολίτη του ὁ γνωστὸς καὶ λαοφιλὴς ἱερέας τῶν Πατρῶν π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπου­λος. Ὅπως ἀποκαλύφθηκε, ὁ λόγος Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙΝ ΗΡΩΔΙΑΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ…

Ἡ Ἡρωδιάδα, δηλαδὴ ἡ δο­­τὴ ντόπια κρατικὴ ἐξουσία καὶ ἡ σχεδὸν σύνολη πα­ρα­τρεχάμενη πολιτικὴ ἡ­γεσία, κα­τὰ τὶς 10 τρέχοντος μηνὸς Ἰουνίου, ἐξεμάνη, δι­έρρηξε τὰ ἱμάτια ἑαυτῆς καὶ περιεφέρετο στοὺς δρόμους Διαβάστε περισσότερα

Πόσο ζητάει ἡ κοινωνία μας σήμερα ἕναν Ἰωάννη!

«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖ­κα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μᾶρκ. 6,18) Ἡ 29η Αὐγούστου, ἑ­ορτ­ὴ τῆς Ἀποτο­μῆς τῆς Κεφαλῆς τοῦ τιμίου Προδρόμου, εἶ­νε ἡ μεγα­λύ­τερη ἀ­πὸ τὶς ἑορτές του. Τὸν Διαβάστε περισσότερα

Περί της νέας Ταυτότητας

«Καλοῦμε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ μὴ βιαστεῖ νὰ παραλάβει τὴν νέα ταυτότητα καὶ νὰ ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὴν πνευματική του ἐλευθερία» Ἀθήνα, 6 Αὐγούστου 2023 Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα ἀπὸ ὅλη Διαβάστε περισσότερα

«Θὰ σᾶς δώσω ἄρχοντας σύμφωνα μὲ τὶς καρδιές σας»

Ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης ἀπαντᾷ σὲ ἐρώτησι (τὸ κείμενο προέρχεται ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Ἁγιορείτικη Μαρτυρία»). Ἐρώτησις: Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι οἱ ἐξουσίες τοῦ κόσμου ἔχουν ταχθῆ ἀπὸ τὸν Διαβάστε περισσότερα

Νέα κυβέρνησι ἀλλὰ ἡ ἴδια κατεύθυνσι

Ἂς ἑτοιμασθοῦμε οἱ πιστοὶ μὲ εὐ­ψυχία γιὰ τὶς προεξαγγελθεῖσες «βαθειὲς τομές», ποὺ ἐπείγονται νὰ φέρουν στὴ ζωὴ τῆς χώρας οἱ ἄρχοντές μας, ἀφοῦ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ἐπα­νεκ­­λεγοῦν. Οἱ νέες Διαβάστε περισσότερα

Νεκρολογίες

Ἰωάννης Πάλλας (ἐτῶν 95) ὁ ἁγνὸς καὶ ἄδολος Κοζανίτης ἱερομ. Ἱερόθεος Νικολάκης (ἐτῶν 96) καθηγούμενος ἱ. μονῆς Λογγοβάρδας Ἦταν ὁ τελευταῖος ἀπὸ τὴν παλαιὰ φρουρὰ τοῦ Συλλόγου τῶν Σαράντα Μαρτύρων Διαβάστε περισσότερα

Γέροντας Ἱ­ε­ρόθεος (Ἰωάννης Μ. Νικολάκης)

Τὴν ἡμέρα ποὺ ἐτελεῖτο ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς δι­ασώσεως τῶν 125 μελλοθανάτων ἐπὶ γερμανικῆς κατοχῆς διάλεξε ὁ Κύριος γιὰ νὰ καλέσῃ κοντά Του καὶ τὸν ἀοίδιμο προηγούμε­νο τῆς ἱ. Διαβάστε περισσότερα

Επιστολές (Ιούλιος – Αύγουστος 2023)

Μὲ ἐκτίμησι ἀλλὰ καὶ εἰλικρίνεια Ὁ θεϊκὸς λόγος «Μὴ πεποίθατε ἐπ᾽ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» μὴ μᾶς διαφεύγει ποτέ. Στὸ Θεὸ μόνο ἡ ἐλπίδα καὶ ἡ Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΘΗΚΕ

Γράφει ὁ ἀρχιμ. Μελέτιος Βαδραχάνης κληρικὸς τῆς ἱ. Μητροπόλεως Θηβῶν & Λεβαδείας Λειτουργῶ σὲ μιὰ ἐνορία μὲ μνημόσυνο καὶ πολὺ κόσμο. Ἡ ἐξώθυρα του ναοῦ ἀνοιχτὴ λόγῳ ζέστης. Ἕνας ἡλικιωμένος Διαβάστε περισσότερα