Εκοιμήθη ο Ηγούμενος της Μονής Λογγοβάρδας Πάρου π. Χρυσόστομος Πήχος

Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ελλάδα ολόκληρη, η ιδιαίτερη πατρίδα του η Ήπειρος, η Πάρος, το νησί της ασκήσεώς του και τα χιλιάδες πνευματικά του παιδιά, πενθούν για την απώλεια Διαβάστε περισσότερα

Θέση καί τοπογραφία

Τό μοναστήρι τῆς Ἱ. Κοινοβιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, πού προσονομάζεται «Λογγοβάρδα» ἀπό τήν τοποθεσία ὅπου ἔχει κτιστεῖ, βρίσκεται ΒΑ τῆς πρωτεύουσας τῆς Πάρου Παροικίας καί σέ ἀπόσταση πέντε χιλιομέτρων ἀπ’ Διαβάστε περισσότερα

Τό ἔργο τῆς Μονῆς τόν 20ό αἰώνα

Τό πολυσχιδές ἔργο πού ἄρχισε ἀπό τόν περασμένο αἰώνα, μέ πρωτοπόρους καί θεμελιωτές τούς θεσπίσαντες τοῦτο ἡγουμένους Φιλόθεο Α΄ καί Ἱερόθεο Α΄, συνεχίζεται ἀπαρασάλευτο καί εἶναι τοῦτο κυρίως πνευματικό, ἐθνικό Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ἱστορικό

Α΄ Περίοδος (1638 – 1800) Ἵδρυση τῆς Μονῆς. Στήν ἀνωτέρω λοιπόν τοποθεσία ὑπῆρχε ἀπό τόν 15ο αἰ. σχεδόν ἐρειπωμένος ναός τιμώμενος στό ὄνομα τῆς Παναγίας ὁ ὁποῖος εἶχε τήν προσωνυμία Διαβάστε περισσότερα