ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙ

τοῦ σεβ. Κισσάμου κ. Ἀμφιλοχίου

….Συμφωνοῦμε λοιπὸν μὲ τὸν κ. Ὑπουργὸ ὅτι «…ἡ ταυτότητα δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸ τί πιστεύουμε», ἔχει ὅμως σχέση μὲ «τὸ πόσο ἀσφαλεῖς νιώθουμε». Ὑπάρχει ἕνας μεγάλος ἀριθμὸς πολιτῶν ποὺ δὲν αἰσθάνεται καθόλου ἀσφαλὴς μὲ τὴν σκέψη ὅτι θὰ ἀ­να­γνωρίζεται καὶ θὰ ταυτίζεται, πλέον, μὲ ἕνα «προσωπικὸ ἀριθμό».

Τρόμο προκαλεῖ ἡ σκέψη ὅτι, σύμφωνα μὲ τὴν τροποποίηση στὸ πρόσφατο ΦΕΚ (Β΄824/ 17.02.2023), οἱ Ὑπηρεσίες Ἠλεκ­τρονικῆς Διακυβέρνησης θὰ μποροῦν, αὐθαίρετα καὶ ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ κατόχου τῆς ταυτότητας: «νὰ ἀποθηκεύουν στοιχεῖα.. ἐὰν ἀποφασισθεῖ νὰ συμπεριληφθοῦν στὸ ἐν λόγῳ μέσο», στὸ τσιπάκι δηλαδὴ ποὺ εἶπε ἡ κα ἐκπρόσωπος τῆς ΕΛΑΣ. Φόβο καὶ τρόμο προκαλεῖ, ἐπίσης, σὲ πλῆθος πολιτῶν, ἡ σκέψη τοῦ «ποιός» μπορεῖ, μελλοντικά, νὰ χειρίζεται τὶς Ἠλεκτρονικὲς αὐτὲς Ὑπηρεσίες ὡς καὶ τὸ «τί» στοιχεῖα μπορεῖ νὰ ἀποθηκεύσει.

Σὲ συνδυασμὸ δὲ μὲ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν ἔχει ἀπαντηθεῖ τὸ «ποιός» θὰ διαχειρίζεται τὶς βάσεις δεδομένων ὡς καὶ τὸ ἐὰν θὰ μπορεῖ νὰ ἀποθηκεύονται προσωπικὰ δεδομένα ἐρήμην τοῦ κατόχου τῆς ταυτότητας, εἶναι προφανῶς κατανοητὸ καὶ ἀντιληπτὸ ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα καὶ ἐρωτήματα δὲν ἔχουν σχέση μὲ… «δεισιδαιμονίες», «πα­ραθρησκευτικούς», «χριστιανοταλιμπανιστές», «σκοταδιστές», «συνωμοσιολόγους», «προφητολόγους» ὡς καὶ μὲ ὅ,τι ἄλλο θέλουν – ἐπιχειροῦν κάποιοι νὰ στοχοποιήσουν ὅσους «ἐλεύθερα συλλογόνται» καθώς, ὡς λέει καὶ ὁ Ρήγας Φεραῖος, «Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται, συλλογᾶται καλά».

Ὅσο λοιπὸν ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα, θέματα καὶ ἀγωνίες θὰ μένουν ἀναπάντητα καὶ μετέωρα, τόσο ἡ δυσπιστία θὰ αὐξάνεται. Τὸ πιὸ συνετό, κατὰ τὴν ταπεινή μας ἄποψη: Ἡ μὴ ὑποχρεωτικότητα ἀλλαγῆς τῆς ταυτότητας. Ἀφοῦ καὶ σὲ ἕνα πλῆθος ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν Χωρῶν (Αὐστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ἰσλανδία, Γερμανία, Οὐγ­γαρία, Ἰταλία, Λιθουανία, Σλοβενία, Σουηδία, Ἑλβετία, κ.ἄ.) ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ταυτοπροσωπίας μὲ ἐπιλογὴ τοῦ πολίτη (ταυτότητας, διαβατηρίου, διπλώματος ὁδήγησης), γιατί καὶ οἱ πολῖτες τῆς Ἑλλάδας νὰ μὴν ἐπιλέγουν ἐλεύθερα ποιό δημόσιο ἔγγραφο τοὺς διευκολύνει στὶς συναλλαγές τους;

Αὐτό, εἶναι σίγουρο, θὰ ἄρει τὶς ὅποιες καχυποψίες καὶ θὰ ἀποσοβήσει τὶς πάσης φύσεως πιθανὲς κοινωνικὲς ἐντάσεις, διασφαλίζοντας, σὲ κρίσιμους καιρούς, τὴν περιπόθητη καὶ ἀπαραίτητη ἑνότητα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *