Ἀλάθητοι οἱ ἐπιστήμονες;

Στὸ ζήτημα τοῦ κορωνοϊοῦ (μάσκα, ἐμβό­λια κ.λπ.) τὰ φρονήματα διχάζονται, ἀπὸ τὴν κορυφὴ (ἐπιστήμονες, ἱεράρχες, πρεσβυτέρους) μέχρι τὴ βάσι (μοναχοὺς καὶ λαό). Προβάλλονται ἑκατέρωθεν ἐπιχειρήματα. Περισσότερο ὅμως ἀπὸ τὴν θεωρητικὴ Διαβάστε περισσότερα