Ἐξάρτησι Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ κράτος

Ἐξάρτησι Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ κ. Χρ.Νικολόπουλου, θεολόγου – βυζαντινολόγου Ὁ προτεστάντης Δανὸς φιλόσοφος καὶ θεολόγος Σαῖρεν Κίργκεγκωρ (δανικά: Søren Aabye Kierkegaard, 1813-1855) ἦταν φανατικὸς πολέμιος τῆς ὁποιασδήποτε κρατικῆς Διαβάστε περισσότερα

«Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον»

(σύντμησις μερίμνῃ τῆς συντάξεως τῆς «Χρ. Σπίθας») Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης λέγει: «Μήπως δέν γιορτάσαμε ἐπί τόσα χρόνια το Πάσχα; Καί τοῦτο θά ἔρθει καί θά παρέλθει. Δέν ὑπάρχει Διαβάστε περισσότερα

Τὸ ράσο δὲν πρέπει νὰ ἀπειλεῖ, ἀλλὰ νὰ θυσιάζεται…

30 Αὐγούστου τοῦ 1907. Δράμα. Χιλιάδες λαοῦ συγκεντρώνονται στὸ σταθμό, γιὰ νὰ ξεπροβοδίσουν τὸν Μητροπολίτη τους. «Δέσποτα μᾶς παρέλαβες λαγοὺς καὶ μᾶς ἔκανες λιοντάρια! Μένε ἥσυχος. Θὰ γίνει τὸ θέλημά Διαβάστε περισσότερα

Ἀλάθητοι οἱ ἐπιστήμονες;

Στὸ ζήτημα τοῦ κορωνοϊοῦ (μάσκα, ἐμβό­λια κ.λπ.) τὰ φρονήματα διχάζονται, ἀπὸ τὴν κορυφὴ (ἐπιστήμονες, ἱεράρχες, πρεσβυτέρους) μέχρι τὴ βάσι (μοναχοὺς καὶ λαό). Προβάλλονται ἑκατέρωθεν ἐπιχειρήματα. Περισσότερο ὅμως ἀπὸ τὴν θεωρητικὴ Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Βεβαίως ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ τί εἶναι Ἐκκλησία; Μήπως εἶναι μόνον οἱ Ἱεράρχες καὶ γενικώτερα ὁ Κλῆρος; Μήπως εἶναι μόνον οἱ ζῶντες καὶ ἀγωνιζόμενοι στὸν παρόντα κόσμο; Ὄχι βεβαίως. Ἐκκλησία Διαβάστε περισσότερα