Σχέδιο τῶν Η.Π.Α. τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία

Πατριαρχεῖο Μόσχας: Σχέδιο τῶν Η.Π.Α. τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία Ἕνα πολιτικὸ σχέδιο, ποὺ ἀπέβλεπε στὴν ἀποδυνάμωση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στὸν διαμελισμὸ τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας ἦταν τὸ οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο. Αὐτὸ Διαβάστε περισσότερα