Σχέδιο τῶν Η.Π.Α. τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία

Πατριαρχεῖο Μόσχας:

Σχέδιο τῶν Η.Π.Α. τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία

Ἕνα πολιτικὸ σχέδιο, ποὺ ἀπέβλεπε στὴν ἀποδυνάμωση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στὸν διαμελισμὸ τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας ἦταν τὸ οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο. Αὐτὸ διαπίστωσε σήμερα ὁ πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων (ΤΕΕΣ) τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μη­τροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίωνας σὲ δηλώσεις του στὴν ἐκπομπὴ «Ἐκκλησία καὶ κόσμος».

«Σὲ αὐτὸ τὸ σχέδιο ἄμεση καὶ κορυφαία συμμετοχὴ εἶχε ὁ Πατριάρχης Κων­σταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος, ὁ ὁ­ποῖ­ος στηρίχθηκε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ στηρίζεται στὶς δομὲς τῆς ἀμερικανικῆς κρατικῆς ἐξουσίας», ἐπεσήμανε ὁ ἱεράρχης, ὑπενθυμίζοντας δημόσιες τοποθετήσεις τῶν Ἀμερικανῶν πρεσβευτῶν σὲ Ἑλλάδα καὶ Οὐκρανία ἀλλὰ καὶ δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Μάικ Πομπέο ὅπως καὶ τοῦ εἰδικοῦ ἐκπροσώπου τῶν ΗΠΑ ἐπὶ θεμάτων θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, Σὰμ Μπράουνμπακ.

«Γι᾽ αὐτό, ἂν σκέπτεται κανεὶς ὅτι πρό­κειται γιὰ ἀμιγῶς ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἐθελοτυφλεῖ ἐνώπιον μίας ὁλοφάνερης πραγματικότητας», τόνισε χαρακτηριστικὰ ὁ πρόεδρος τοῦ ΤΕΕΣ.

Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ μητροπολίτη Ἰλαρίωνα, βραχυπρόθεσμα αὐτὸ τὸ σχέδιο μπορεῖ νὰ σημειώσει ὁρισμένες τακτικὲς ἐπιτυχίες, ὅπως π.χ. τὴν ἀναγνώριση τῶν Οὐκρανῶν σχισματικῶν ἀπὸ μία ἢ ἄλλη τοπικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἢ τὸν Προκαθήμενό της. Ὡστόσο, ἐκτίμησε πὼς μα­κροπρόθεσμα ὁ σκοπὸς τοῦ σχεδίου εἶναι ἡ διάλυση τῆς Ὀρθοδοξίας.

«Ἡ νίκη, ἡ ὁποία μπορεῖ τώρα νὰ παρουσιάζεται ὡς τέτοια, ἀναπόφευκτα θὰ ἀποδειχθεῖ Πύρρειος», δήλωσε πε­πει­σμέ­νος ὁ ἱεράρχης, ἐπισημαίνοντας: «Ἐ­ν­ῶ οἱ πικρὲς συνέπειες τοῦ ἐξελισσόμενου τώρα σχίσματος, ἐπὶ πολλὰ ἀκόμη χρόνια ἢ ἐνδεχομένως καὶ δεκαετίες θὰ ἐπηρεάζουν τὴ ζωὴ ὅλης τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας».

Ἐν τούτοις ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ προσπάθεια γιὰ σχίσμα ἐντὸς τῆς Ὀρθοδοξίας δὲν θὰ διαρκέσει πολύ, τονίζοντας: «Προκειμένου νὰ μὴν συμβεῖ αὐτό, ὅλοι θὰ πρέπει νὰ κοντοσταθοῦμε, νὰ ἀ­ναλογισθοῦμε πολὺ καλὰ τί συμβαίνει καὶ νὰ ἐνεργήσουμε ὄχι κατὰ τὶς ἐντολὲς τῶν ὑπερατλαντικῶν κοσμικῶν ἀξιω­ματούχων, ἀλλὰ ὅπως μᾶς ὑπαγορεύει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ οἱ ἱεροὶ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *