Ἀλλαγὲς στὴν Παιδεία: «ἀσκιά μ’ ἀγέρα καὶ κούφια καρύδια»

«Οὐδὲν καινὸν καὶ ὅλα κενά» (Μ. Χάκκας) Στὰ τριάντα περίπου χρόνια ποὺ εἶμαι δάσκαλος μάχιμος, «μὲ τὴν κιμωλία στὸ χέρι», πέρασαν ἀπὸ τὸ πολύπαθο ὑπουργεῖο Παιδείας δεκάδες ὑπουργοί, ὑφυπουργοί, «γραμματεῖς Διαβάστε περισσότερα

Καί πολῖτες, καί –ἂν χρειαστῆ– ὁπλῖτες

Εἶναι μεγάλο σχολεῖο τὸ ᾽21. Προσωπικῶς ξεκίνησα ἤδη στὴν τάξη μου νὰ διδάσκω λόγια ἀθάνατα καὶ πράξεις ἀπὸ τοὺς ἡρωικοὺς προγόνους μας. Μετὰ τὴν πρωινὴ προσευχὴ καὶ τὴν ὀρθογραφία –ποὺ Διαβάστε περισσότερα