Κι ἂν ἀκόμα μείνῃς ἕνας, μὴν ἀπογοητευθῇς

Μέσα στὴ γενεά μας αὐτή, γενεὰ Σοδόμων καὶ Γομόρρας, γενεὰ ἀπίστων καὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων, γενεὰ πονηρὰ καὶ διεστραμμένη ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄ κρον, «στῶμεν καλῶς»! Σὰν στρατιώτης ποὺ κρατάει τὴ Διαβάστε περισσότερα