Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ   Ὁ ἀρχιμ. π. Κοσμᾶς Παλαιογιάννης περιγράφει τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ θρυλικοῦ καὶ ἀλησμόνητου πνευματικοῦ του πατέρα μακαριστοῦ μητρ. Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου Διαβάστε περισσότερα

Μνημόσυνα Γερόντων

Μνημόσυνα Γερόντων Tὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύ­σεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ ἡγουμένου τῆς ἱ. μονῆς Λογγοβάρδας ἀρ­χιμ. Χρυσοστόμου Πήχου θὰ τελεσθῇ στὴν ἱ. μονὴ Ζωοδ. Πηγῆς Λογγοβάρδας στὶς 8 Σεπτεμβρίου Διαβάστε περισσότερα

Ταπεινώσου, ἄνθρωπε!

Ταπεινώσου, ἄνθρωπε! «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ» (Λουκ. 1,47-48) Ἐδῶ, Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ + Αὐγουστῖνος Καντιώτης «Ὁ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» Τοῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Κοσμᾶ Παλαιογιάννη Τὸ νέο βιβλίο τοῦ ἀγαπητοῦ Διαβάστε περισσότερα

Ἐκτὸς Ἐκκλησίας οἱ ἀμετανόητοι ὁμοφυλόφιλοι

Ἐκτὸς Ἐκκλησίας οἱ ἀμετανόητοι ὁμοφυλόφιλοι  Σκοπὸς τοῦ γιατροῦ εἶνε νὰ διατηρήσῃ τὸ σῶμα τοῦ ἀσθενοῦς ἀκέραιο. Ὅταν ὅ­μως μία ἀρρώστια εἶνε προχωρημένη καὶ δὲν παίρνῃ θεραπεία, τότε πιάνει τὸ μαχαίρι Διαβάστε περισσότερα

Ἄσημους ἀδελφοὺς περιφρονεῖς; Τὸν Χριστὸ περιφρονεῖς.

Ἄσημους ἀδελφοὺς περιφρονεῖς; Τὸν Χριστὸ περιφρονεῖς. «Ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε» (Α΄ Κορ. 8,12) Ἡ τρίτη Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου λέγεται Κυριακὴ τῆς Διαβάστε περισσότερα

Τρία θεϊκὰ μηνύματα καὶ ἡ ἐξήγησί τους

Ἡ  ἑορτὴ τοῦ προφήτου Δανιὴλ (17 Δεκεμβρίου) μᾶς μετα­φέ­ρει στὴν ἐ­ποχή του, στὸν 6ο π.Χ. αἰ­ῶ­να. Αἰχμάλωτοι οἱ Ἑ­βραῖοι στὴν κραταιὰ τότε Βαβυλῶνα· ἀλ­λὰ ὁ νεαρὸς Δανιὴλ ἔχει τὸ φωτισμὸ Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα περὶ θανάτου

«Καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι» (Λουκ. 7,14) Ἀκούγοντας τὸ ὄνομα «Χριστός», ἀγαπητοί μου, πολλοὶ ἀκόμη καὶ θρησκεύοντες δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν πλήρη ἀλήθεια γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας· τὸ Διαβάστε περισσότερα

Κι ἂν ἀκόμα μείνῃς ἕνας, μὴν ἀπογοητευθῇς

Μέσα στὴ γενεά μας αὐτή, γενεὰ Σοδόμων καὶ Γομόρρας, γενεὰ ἀπίστων καὶ διεφθαρμένων ἀνθρώπων, γενεὰ πονηρὰ καὶ διεστραμμένη ἀπ᾽ ἄκρου εἰς ἄ κρον, «στῶμεν καλῶς»! Σὰν στρατιώτης ποὺ κρατάει τὴ Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Θεὸς δοκιμάζει τὴν πίστι μας

«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐ­τῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης» (Ματθ. 15,28) Δυστυχισμένη, ἀγαπητοί μου, πολὺ δυσ­τυχι­σμένη ἦταν ἡ μητέ­ρα ποὺ Διαβάστε περισσότερα