Πνεῦμα πλάνης ἐξαπλώνεται μὲ καταπληκτικὸ ῥυθμὸ

Δὲν εἶνε τίποτε, σοῦ λέει, ἡ μοιχεία· δὲν εἶνε τίποτε ἡ πορνεία· δὲν εἶνε κακὰ πρά­γματα αὐτά. Τί κάθεσαι καὶ μοῦ λὲς ἐσύ;… Τὸ προφήτευσε αὐτὸ ἡ ἁγία Γραφή. Ἔλεγε, Διαβάστε περισσότερα