Πνεῦμα πλάνης ἐξαπλώνεται μὲ καταπληκτικὸ ῥυθμὸ

Δὲν εἶνε τίποτε, σοῦ λέει, ἡ μοιχεία· δὲν εἶνε τίποτε ἡ πορνεία· δὲν εἶνε κακὰ πρά­γματα αὐτά. Τί κάθεσαι καὶ μοῦ λὲς ἐσύ;… Τὸ προφήτευσε αὐτὸ ἡ ἁγία Γραφή. Ἔλεγε, Διαβάστε περισσότερα

Μόνον ἡ ἀκρίβεια στὴν πίστι καὶ στὸ ἦθος σῴζει

Μόνον ἡ ἀκρίβεια στὴν πίστι καὶ στὸ ἦθος σῴζει τοῦ (†) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου Μὴ λησμονοῦμε ὅτι, ὅπως λέγει ὁ ἀ­πόστολος Παῦλος: «Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας Διαβάστε περισσότερα