«Ἀπολύτως πιστεύω, ὅτι ἔχουμε ἤδη μπεῖ στὸ προοίμιο τῶν ἐσχάτων» (π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος)

­­(Ὁ Γέροντας Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος μᾶς ἄφησε μία μεγάλη πνευματικὴ κληρονομιά. Μᾶς παρέδωσε ἕναν τεράστιο ἀριθμὸ κατηχητικῶν ὁμιλιῶν, κατανεμημένων σὲ διαφορετικὲς θεματικὲς σειρές. Ἀκούσαμε καὶ συλλέξαμε ἀπὸ μεγάλο ἀριθμὸ ὁμιλιῶν, κατὰ Διαβάστε περισσότερα