Ἀποθηκεύοντας ἰατρικὲς πληροφορίες κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ δέρματος

To τεχνολογικὸ ἰνστιτοῦτο τῆς Μασαχουσέτης (Massachusetts Institute of Technology – στὸ ἑξῆς MIT) ἐργάστηκε χρόνια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἑνὸς ἰατρικοῦ προβλήματος. Στατιστικὲς ἔδειχναν ὅτι 1,5 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι σὲ ὅλο τὸν Διαβάστε περισσότερα