ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Τὸ 2020 ὁ «Σύλλογος προστασίας ἀγέννητου παιδιοῦ» ἀνήρτησε παντοῦ καὶ στὸ Μετρὸ τῶν Ἀθηνῶν ἀφφίσσες ποὺ ἀνέλυαν τὸ θέμα τῆς ἐκτρώσεως καὶ ἐπιζητοῦσαν νὰ εὐσθητοποιήσουν τὸν κόσμο στὴν ἀληθινὴ πραγματικότητα Διαβάστε περισσότερα