«Γιὰ τὴν ξετσιπωσύνη τῶν γυναικῶν…, καὶ τὸ κακούργημα τῶν ἐκτρώσεων»

Ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου «Γιὰ τὴν ξετσιπωσύνη τῶν γυναικῶν…, καὶ τὸ κακούργημα τῶν ἐκτρώσεων» Ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, ὅσο κι ἂν παραθεωρῆται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ παραγκωνίζεται, θά ᾽ρθῃ ἡ ὥρα Διαβάστε περισσότερα

Μόνον ἡ ἀκρίβεια στὴν πίστι καὶ στὸ ἦθος σῴζει

Μόνον ἡ ἀκρίβεια στὴν πίστι καὶ στὸ ἦθος σῴζει τοῦ (†) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου Μὴ λησμονοῦμε ὅτι, ὅπως λέγει ὁ ἀ­πόστολος Παῦλος: «Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας Διαβάστε περισσότερα