Ἀνοικτή Ἐπιστολὴ πρός τὴν Ἱ. Κοινότητα Ἁγ. Ὄρους

τοῦ γέροντος Σάββα Λαυριώτου Σὲ τακτικὴ Σύναξη τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ σταλέντος ὑπομνήματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου περὶ τῶν Προσυνοδικῶν Κειμένων τῆς ὀνομαζομένης Ἁγίας καὶ Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον;

«Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ…» (Πράξ. 15,22) Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, κατὰ τὸν ἅγιο Αὐγουστῖνο εἶνε «ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας». Ἐκκλησία = Χριστός.  Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

Κατὰ τὴν τελευταία πρὸ τοῦ Πάσχα ἱερατικὴ σύναξι τοῦ κλήρου τῆς ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, ὁ σεβασμιώτατος κ. Θεόκλητος ἀνέγνωσε τμήματα ἀπὸ τὸ Ὑπόμνημα ποὺ ἔστειλε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Διαβάστε περισσότερα

Τὸ περιεχόμενο καὶ ἡ θεματολογία τῆς ὀνομαζομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου

Τὸ περιεχόμενο καὶ ἡ θεματολογία τῆς ὀνομαζομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου δὲν ἐξέφρασαν ποτέ τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα (κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς), τὸ ὁποῖο, ἄλλωστε, οὐδέποτε πληροφορήθηκε κάτι σχετικὸ μὲ τὴν Διαβάστε περισσότερα