Θὰ βρῶ τὴν πίστι ἐπάνω στὴ γῆ;

«Θὰ βρῶ τὴν πίστι ἐπάνω στὴ γῆ;» (†) γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου Ἡ ἐποχή μας εἶναι καταπληκτικὰ πα­ράλληλη μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ μεγάλου πατρός (=τοῦ ἁγίου Ἀθανα­σίου Ἀλεξαν­δρείας). Ὁ Ἀρειανισμὸς ὑποβόσκει Διαβάστε περισσότερα