Θὰ βρῶ τὴν πίστι ἐπάνω στὴ γῆ;

«Θὰ βρῶ τὴν πίστι ἐπάνω στὴ γῆ;» (†) γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου Ἡ ἐποχή μας εἶναι καταπληκτικὰ πα­ράλληλη μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ μεγάλου πατρός (=τοῦ ἁγίου Ἀθανα­σίου Ἀλεξαν­δρείας). Ὁ Ἀρειανισμὸς ὑποβόσκει Διαβάστε περισσότερα

«Προσπαθεῖτε νὰ σπείρετε τὸν Οἰκουμενισμό»

 Τὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» ἀφιερώθηκε στὴν ἐκδημία τοῦ ὁμολογητοῦ ἡγουμένου τῆς Λογγοβάρδας ἀρχιμ. Χρυσοστόμου καὶ παραλείφθηκαν ἄλλα ἐπίκαιρα κείμενα. Ἕνα ὅμως ἐξ αὐτῶν, μολονότι ἡ ἡμερομηνία του μᾶς γυρίζει Διαβάστε περισσότερα

Βαρυσήμαντη πνευματικὴ ὑποθήκη τοῦ π. (†) Ἀθανασίου Μυτιληναίου (1927-2006)

Ὅσο ὑπάρχετε στὴ ζωή, θὰ δείξετε ἀντίστασι στὸν Οἰκουμενισμό. Νὰ τὸ πεῖτε καὶ στὰ παιδιά σας. …Στὸ τέλος ὁ Ἀντίχριστος θὰ κάνη τὸ ἑξῆς. Ἀφοῦ βέβαια θὰ ὁδηγηθῆ ὅλη ἡ Διαβάστε περισσότερα

Μόνο στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία σῴζεται ὁ ἄνθρωπος

Μητροπολίτης Ἀντινόης Πρὸς Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ.κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ   Σεβασμιώτατε Ἀδελφέ, Ἅγιε Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρε, Ὁ Χριστὸς μεθ’ ἡμῶν. Μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν ὑμετέρα ἀγαπητή μου Θεοπρόβλητο Σεβασμιότητα, Σᾶς γνωστοποιῶ Διαβάστε περισσότερα