ΣΧΟΛΙΑ (Ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία)

ΣΧΟΛΙΑ Ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία Ὀρθὴ στάσι Χωρὶς ἀκόμη νὰ ἔχουμε ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν πληγὴ τοῦ κορωναϊοῦ, ἡ μὲν περιοχὴ Φλωρίνης τὸν Ἰανου­άριο δοκιμάστηκε ἐν καιρῷ χειμῶνος καὶ ἀπὸ Διαβάστε περισσότερα