Ἐχθροί, δὲν σᾶς φοβούμεθα. Μετανοῆστε!

Ἐχθροί, δὲν σᾶς φοβούμεθα. Μετανοῆστε!   «Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν» (Ψαλμ. 67,2) «Ἀπὸ δὲ ἕκτης ὥ­ρας σκότος ἐγένετο Διαβάστε περισσότερα

Πατριάρχης… κατώτερος τῶν περιστάσεων

Πατριάρχης… κατώτερος τῶν περιστάσεων γράφει ὁ κ. Γ. Χαρβαλιᾶς Ὅσο κι ἂν μᾶς βολεύει νὰ τὸ ξεχνᾶμε, ἡ κρίση στὴν Οὐκρανία δὲν εἶναι καθόλου ἄσχετη μὲ τὴ διχαστικὴ καὶ ἔξωθεν Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

 Πόλεμος καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γράφει ὁ π. Στέφανος Στεφόπουλος Δυστυχῶς, πάλι βιώνουμε ἕ­ναν αἱματηρὸ πόλεμο. Ἡ ὁ­μόδο­ξη Ρωσία ξεκίνησε πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τῆς ἐ­πίσης χριστιανικῆς Οὐκρανίας. Οἱ αἰτίες καὶ οἱ Διαβάστε περισσότερα

Διάβολος – καρνάβαλος – μεταμφίεσις

Διάβολος – καρνάβαλος – μεταμφίεσις Ὁ πρῶτος καρνάβαλος εἶναι ὁ διάβολος, ποὺ μετασχηματίζεται σὲ ἄγγελο Κυρίου, σὲ Χριστὸ (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μορφὴ τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστημένου Χριστοῦ) καὶ σὲ Παναγία! Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης· Ἡ αἰωνιότης τῆς Κολάσεως

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης· Ἡ αἰωνιότης τῆς Κολάσεως Ἡ αἰωνιότης τῆς κολάσεως ἐφόβισε ὅλους τοὺς παλαιοὺς ἁγίους, καὶ τοὺς ἔκανε νὰ ἀποφύγουν μὲ τόσην σπουδὴν τὰς ἡδονὰς τοῦ κόσμου, καὶ νὰ Διαβάστε περισσότερα

«Δὲν ἦλθα νὰ φέρω εἰρήνη…»: ἅγιος Νικολάος Βελιμίροβιτς

«Δὲν ἦλθα νὰ φέρω εἰρήνη…»: ἅγιος Νικολάος Βελιμίροβιτς «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν. Οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν…» (Ματθ. 10, 34). Ἔτσι εἶπε ὁ Κύριος! Διαβάστε περισσότερα

Νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τοὺς ῥωμαιο­καθολικούς;

Νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τοὺς ῥωμαιο­καθολικούς; Ὅλοι ὅσοι πιστεύουν ἀληθινὰ ἀγαποῦν ἐν ἀληθείᾳ, ὅσοι δὲν πιστεύουν ἀληθινὰ ἀγαποῦν ἐν ὑποκρίσει. Ἐ­μεῖς ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀγαποῦμε ὅλους καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔρθουν σὲ Διαβάστε περισσότερα

Αλληλογραφία: Στόπ, λοιπόν, στὸν παραλογισμό!

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Στόπ, λοιπόν, στὸν παραλογισμό! Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ περσινοῦ καλοκαιριοῦ οἱ εἰδικοὶ μᾶς ἔλεγαν ὅτι τὸ ἐμβόλιο κατὰ τῆς νόσου COVID 19 μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὴ νόσηση καὶ τὴ Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ (Ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία)

ΣΧΟΛΙΑ Ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία Ὀρθὴ στάσι Χωρὶς ἀκόμη νὰ ἔχουμε ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν πληγὴ τοῦ κορωναϊοῦ, ἡ μὲν περιοχὴ Φλωρίνης τὸν Ἰανου­άριο δοκιμάστηκε ἐν καιρῷ χειμῶνος καὶ ἀπὸ Διαβάστε περισσότερα

«Ματωμένη Ὀρθοδοξία»

«Ματωμένη Ὀρθοδοξία» Ὀρθοδοξία ταπεινὴ καὶ μάνα τῶν Ἁγίων, στέκεις αἰώνια σεμνή, σὲ πεῖσμα τῶν ἀγρίων. Αἱρετικοί, σχισματικοί, οἱ ἄθεοι καὶ πλάνοι στὴ βρωμερή τους θέλησαν νὰ σ᾽ ἔχουνε χοάνη. Σὺ Διαβάστε περισσότερα