Ἐπιστήμη καὶ θεολογία

Ἡ θεολογία διδάσκει βασιζομένη στὴν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπιστήμη ἀποφαίνεται βασιζομένη στὴν ἀνακάλυψι τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία, ὅταν κάποιος ἀρνῆται ἐμ­μόνως τὴν ἀποκάλυψι τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀποκόπτει Διαβάστε περισσότερα