Ὑπάρχει θεραπεία, ἀλλὰ κάποιοι δὲν τὴν θέλουν, μόνο τὸ ἐμβόλιο προβάλλουν

ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ Ὑπάρχει θεραπεία, ἀλλὰ κάποιοι δὲν τὴν θέλουν, μόνο τὸ ἐμβόλιο προβάλλουν τοῦ ἁγιορείτου π. Εύθυμίου γέροντος Καλύβης Ἀναστάσεως Σεβαστὴ Γερόντισσα, εὐλογεῖτε. Ἔλαβα τὴν ἐπιστολή σας πρὸ καιροῦ, καὶ ζητῶνὰ Διαβάστε περισσότερα