Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, κος Κοσμάς

«Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τήν ψυχὴν τοῦ δούλου σου Κοσμᾶ ἀρχιερέως, μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας» Ἀγρίνιο 4-1-2022 Ἡ ἱερὰ Μητρόπολις Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας καὶ ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανικὸς κόσμος Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ζωὴ

ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Κ. Χατζηγιάγκου Ἡ Ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ζωὴ Ἑρμηνεία τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Χριστοῦ Μετὰ τὸ προηγηθὲν ἔργο του μὲ τίτλο «Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστι μας» (=ἡ Ὀρθοδοξία), ὁ Διαβάστε περισσότερα

Ἐξάρτησι Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ κράτος

Ἐξάρτησι Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ κράτος τοῦ κ. Χρ.Νικολόπουλου, θεολόγου – βυζαντινολόγου Ὁ προτεστάντης Δανὸς φιλόσοφος καὶ θεολόγος Σαῖρεν Κίργκεγκωρ (δανικά: Søren Aabye Kierkegaard, 1813-1855) ἦταν φανατικὸς πολέμιος τῆς ὁποιασδήποτε κρατικῆς Διαβάστε περισσότερα

Ἐπιδημία, ἰδιοτέλεια καὶ διχασμὸς

Ἐπιδημία, ἰδιοτέλεια καὶ διχασμὸς «…Ἐλέχθη ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων, τῶν παρασταθέντων τότε ὡς θυμάτων τῆς χολέρας, ἀπέθανον πραγματικῶς ἐκ πείνης. Ἴσως νὰ μὴ ὑπῆρξεν ὅλως χολέρα. Ἀλλ᾽ ὑπῆρξε τύφλωσις Διαβάστε περισσότερα