ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;

Βεβαίως ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ τί εἶναι Ἐκκλησία; Μήπως εἶναι μόνον οἱ Ἱεράρχες καὶ γενικώτερα ὁ Κλῆρος; Μήπως εἶναι μόνον οἱ ζῶντες καὶ ἀγωνιζόμενοι στὸν παρόντα κόσμο; Ὄχι βεβαίως. Ἐκκλησία Διαβάστε περισσότερα