ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ

Ἀθῷοι ἀπὸ τὶς κατηγορίες οἱ πατέρες τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας Προεξαγγελία …«θυέλλης» Ὁ συμπτωματικὸς τὸ 2025 συνεορτασμὸς τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς παπικοὺς θὰ σημάνῃ, ὅπως ἐξήγγειλε ὁ Διαβάστε περισσότερα