ΔΗΛΩΣΙΣ Ι. ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

(ἀποσπάσματα) Μὲ πολὺ μεγάλη θλίψη, ἐμεῖς, Ἡγούμενοι καὶ Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς Πα­τρίδος μας, βιώσαμε τὸ οἰκτρὸ ὀλίσθημα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων… Ἐπειδή, Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ

Ἀθῷοι ἀπὸ τὶς κατηγορίες οἱ πατέρες τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας Προεξαγγελία …«θυέλλης» Ὁ συμπτωματικὸς τὸ 2025 συνεορτασμὸς τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς παπικοὺς θὰ σημάνῃ, ὅπως ἐξήγγειλε ὁ Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΑΟΣΥΝΑΞΕΙΣ;

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ψήφιση νόμου γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας ἐξέφρασε θεολογικὰ τὴν διαφοροποίησή της, ὅπως καὶ τὴν ἀντίθεσή της. Πλὴν ὅμως ὄχι μόνο δὲν Διαβάστε περισσότερα