Επιστολές

Λόγος Ἁγιορείτου Γέροντος Εὐλογεῖτε, πατέρες. Ὁ ἀναληφθεὶς Κύριος νὰ μᾶς βοηθάει νὰ ἀνεβαίνουμε κι ἐμεῖς, πνευματικά, καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύει στὴν δύσκολη διακονία σας. Ἀσφαλῶς θὰ εἴδατε τὸ ὀλιγόλεπτο βίντεο Διαβάστε περισσότερα