Επιστολές

Λόγος Ἁγιορείτου Γέροντος

Εὐλογεῖτε, πατέρες. Ὁ ἀναληφθεὶς Κύριος νὰ μᾶς βοηθάει νὰ ἀνεβαίνουμε κι ἐμεῖς, πνευματικά, καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύει στὴν δύσκολη διακονία σας.

Ἀσφαλῶς θὰ εἴδατε τὸ ὀλιγόλεπτο βίντεο ὅπου ὁμιλεῖ ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Καρακάλλου τοῦ Ἁγίου Ὅρους καὶ λέει ὅτι ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικὸ μὲ τὰ «ἐμβόλια» δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο, ἀλλὰ ὀργανωμένο ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις μὲ ἀπώτερο στόχο τὴν ἐγκαθίδρυση τῆς Δικτατορίας τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐπειδὴ εἶναι πάρα πολὺ σημαντικὰ αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Γέροντας καὶ ἐπειδὴ σὲ μερικὰ σημεῖα δὲν ἀκούγεται πολὺ καθαρά, ἔκανα ἀπομαγνητοφώνηση. Ὑπ’ ὄψιν ὅτι μέσα σὲ ἀγκύλες ἔχω βάλει λέξεις ποὺ ἐγὼ τὶς ἔχω προσθέσει θεωρώντας ὅτι τὶς ὑπονοοῦσε, σαφῶς, ὁ Γέροντας Φιλόθεος.

Βασ. Κερμενιώτης

Ἐμεῖς διαισθανόμαστε ὅτι ἐρχόμενη αὐτὴ ἡ Πανδημία δὲν ἦταν τυχαία. Καὶ μάλιστα ὅτι εἶναι κατασκευασμένη. Καὶ ἦρθε στὴ συνέχεια τὸ ἐμβόλιο, δῆθεν «γιὰ νὰ καταστείλει τὴν Πανδημία», ἀλλὰ διαισθανόμαστε ὅτι εἶναι ὅλ’ αὐτὰ κατευθυνόμενα, τεχνητά, προκειμένου νὰ πετύχουν αὐτὸ ποὺ θέλουν, τὸν σπουδαιότερο σκοπό τους. Καὶ βλέπουμε ὅτι μὲ τὸν τρόπο ποὺ τώρα φέρνουνε τὸ ἐμβόλιο ἔχουν ἀπώτερο σκοπὸ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις. Γιατὶ εἴμαστε προετοιμασμένοι καὶ ἀπὸ τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, [ἀλλὰ] εἴμαστε [προειδοποιημένοι καὶ] ἀπὸ τοὺς ἀποστολικοὺς ἀκόμη Πατέρες ποὺ μιλοῦν γιὰ τὶς ἡμέρες τοῦ Ἀντιχρίστου.

Καὶ βλέπουμε [ὅτι] αὐτὰ εἶναι ἕνας τέτοιος σκοπὸς προκειμένου –πότε θὰ εἶναι αὐτὸ δὲν ξερουμε– νὰ φέρουν [=νὰ καταστήσουν] εὔκολο τὴ σπουδαιότερη [ἐπιδίωξη] ποὺ θέλουν νὰ πετύχουν: Τὸ μελλοντικὸ Σφράγισμα. Καὶ ἀπὸ τώρα αὐτοὶ προετοιμάζουνε ὅλα αὐτά. Γι’ αὐτὸ καὶ βλέπουμε μὲ τί δικτατορικὸ τρόπο προσπαθοῦν [νὰ προωθήσουν] τὸ ἐμβόλιο! Μὲ τί πλύση ἐγκεφάλου ἀπὸ τὰ Μέσα [Μαζικῆς Ἐνημέρωσης καὶ] ἀπὸ τὰ διαδίκτυα! Καὶ ξέρουμε ὅτι χρυσοπληρώνουνε τοὺς δημοσιογράφους, τὰ κανάλια καὶ ὅλα αὐτά.

Δὲν μᾶς φαίνεται [πιστευτὸς] αὐτὸς ὁ τρόπος ποὺ κόπτονται σήμερα γιὰ τὴν Δημοκρατία, κόπτονται σήμερα γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, κόπτονται σήμερα γιὰ τόσα πράγματα! Πῶς ταιριάζουν αὐτά; Μὲ τὴν πρόφαση βέβαια, δῆθεν, τῆς πανδημίας τὴν ὁποία ἀναπαράγουν! Νά, ἤδη τώρα λένε γιὰ τὸ μικρόβιο [τοῦ κορωνοϊοῦ] ὅτι [τὸ φθινόπωρο] θά ’ρθει μὲ δυνατότερη ἔμφαση ὥστε νὰ μπορέσουν νὰ ἐπηρεάσουν καὶ τὸν ὑπόλοιπο λαό! Ὅλ’ αὐτὰ ὅμως μᾶς προβληματίζουν καὶ μᾶς βάζουν –καὶ δικαιολογημένα, βέβαια– [σὲ ὑποψίες]. Καὶ γι’ αὐτὸ βλέπουμε, πίσω, τοῦ Διαβόλου τὴν ἐνέργεια μέσα ἀπ’ αὐτά. Πῶς μὲ τέτοιο τρόπο, παγκοσμίως, ἔχουν καταφέρει τὰ σκοτεινὰ αὐτὰ κέντρα ποὺ ὑπάρχουνε… μὲ τέτοια μεθοδικότητα…!

Ἐλπίζουμε στὸν φωτισμὸ τοῦ Θεοῦ καὶ στὴν καλοπροαίρετη διάθεση πολλῶν Χριστιανῶν καὶ νοήμονων ἀνθρώπων ποὺ τὸ βλέπουν αὐτὸ [καὶ] ἀντιστέκονται καὶ διαισθάνονται ὅτι κάτι συμβαίνει πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτά. Καὶ ὅπως βλέπετε, πολλὰ πράγματα θὰ φανερωθοῦνε, θὰ τὰ φανερώσει ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ.

Γι’ αὐτὸ πονοῦμε καὶ ἀνησυχοῦμε ποὺ βλέπουμε αὐτὴν τὴν κατάσταση τώρα καὶ παρακαλοῦμε τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ [καὶ] τὴν Παναγία νὰ φυλάξει τὸ λαό της, τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ.

γέρων Φιλόθεος Καρακαλληνὸς

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *