Επιστολές

Λόγος Ἁγιορείτου Γέροντος Εὐλογεῖτε, πατέρες. Ὁ ἀναληφθεὶς Κύριος νὰ μᾶς βοηθάει νὰ ἀνεβαίνουμε κι ἐμεῖς, πνευματικά, καὶ νὰ σᾶς ἐνισχύει στὴν δύσκολη διακονία σας. Ἀσφαλῶς θὰ εἴδατε τὸ ὀλιγόλεπτο βίντεο Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

(† γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος) (Ἀνθολόγηση ἀπὸ διδαχὲς τοῦ ὁσίου Γέροντος μὲ ἐπιμέλεια Στυλιανοῦ Κεμεντζετζίδη, ὑπευθύνου τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Ἂς ἔχουμε τὴν εὐχή Του, τὶς πρεσβεῖες Του, καὶ αἰωνία νὰ Διαβάστε περισσότερα