ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (Ἀπὸ τὴν ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κοσμᾶ Ἀρδάσσης – Ἑορδαίας)

Ἱ. Μονὴ 10.9.2021 Τῆς ἐν Λογγοβάρδᾳ Ἱερᾶς Μονῆς ἀγαπητοῖς Ἀδελφοῖς. Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Καὶ πάλιν ἀδελφικῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἐρῶ Ὑμῖν χαίρετε. Μᾶς ἐκοινοποίησε Διαβάστε περισσότερα