Αλληλογραφία

Ἔφυγε κατὰ πάντα ἕτοιμος Σεβαστοί μου ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, εὐλογεῖτε. Κατ᾽ ἀρχὰς νὰ εὐχηθῶ στὸ νέο πατέρα σας πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη πατέρα Νικόδημο νὰ εἶναι στεριωμένος. Ἔπειτα νὰ ἐκφράσω τὴ χαρά Διαβάστε περισσότερα

Αλληλογραφία (Νοέμβριος – Δεκέμβριος)

Προσετέθῃ στὴν χορείαν τῶν ἁγίων Λογγοβαρδιτῶν Πνευματεμφόρων Γερόντων …Πληροφορηθήκαμε τὴν κοίμηση τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος τῆς Μονῆς Λογγοβάρδας, Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου Χρυσοστόμου (Πήχου). Ἄνθρωπος γλυκύς, πρᾶος, μειλίχιος, προικισμένος μὲ τὰ χαρίσματα Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ (Ἀπὸ τὴν ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κοσμᾶ Ἀρδάσσης – Ἑορδαίας)

Ἱ. Μονὴ 10.9.2021 Τῆς ἐν Λογγοβάρδᾳ Ἱερᾶς Μονῆς ἀγαπητοῖς Ἀδελφοῖς. Ἀγαπητοί μας ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε. Καὶ πάλιν ἀδελφικῶς καὶ μετὰ γνώσεως ἐρῶ Ὑμῖν χαίρετε. Μᾶς ἐκοινοποίησε Διαβάστε περισσότερα