Ὁ Θεὸς δοκιμάζει τὴν πίστι μας

«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐ­τῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης» (Ματθ. 15,28) Δυστυχισμένη, ἀγαπητοί μου, πολὺ δυσ­τυχι­σμένη ἦταν ἡ μητέ­ρα ποὺ Διαβάστε περισσότερα