ΟΧΙ στὸν Οἰκουμενισμό, ΟΧΙ στὴν Πανθρησκεία!

γράφει ὁ κ. Νικόλαος Ταμουρίδης Ἀντγος (ἐ.ἀ.)-Ἐπίτιμος Α’ Ὑπαρχηγὸς ΓΕΣ Εἶναι γεγονὸς ὅτι κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες λαμβάνουν χώρα σημαντικὰ παγκόσμια πολιτικά, οἰκονομικά, κοινωνικὰ καὶ θρησκευ­τικά δρώμενα. Μέσα σὲ αὐτὸ Διαβάστε περισσότερα