ΔΗΛΩΣΙΣ Ι. ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ Ι. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΓΑΜΟΥ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ

(ἀποσπάσματα)

Μὲ πολὺ μεγάλη θλίψη, ἐμεῖς, Ἡγούμενοι καὶ Γερόντισσες Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ἡσυχαστηρίων τῆς Πα­τρίδος μας, βιώσαμε τὸ οἰκτρὸ ὀλίσθημα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων…

Ἐπειδή, λοιπόν, φοβόμαστε πρωτίστως νὰ μὴν λυπήσουμε καί, πολὺ περισσότερο, νὰ μὴν προσβάλουμε μὲ τὴν σιωπή μας τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό μας, δηλώνουμε ὅτι:

Δὲν προσκαλοῦμε πλέον σὲ καμμία ἐκδήλωση τῶν Ἱερῶν Καθιδρυμάτων μας οὔτε τοὺς βουλευτὲς ποὺ δὲν καταψήφισαν τὸν ἀνήθικο νόμο ἀλ­λά οὔτε καὶ τὰ μέλη τῆς παρούσης κυβερνήσεως. Καλὸν εἶ­ναι, ὅσο παραμένουν ἀμετανόητοι, νὰ μὴν ἔρχωνται στὰ Μοναστήρια μας. Ἐὰν παρ᾽ ἐλπίδα προσέλθουν αὐ­το­βού­λως, ἀσφαλῶς δὲν θὰ τύχουν οἱασδήποτε τιμῆς, ἀφοῦ ἔ­χουν ἐκπέσει ἀπὸ τὴν ὀφειλόμενη σ᾽ αὐτοὺς τιμή.

Ἡ στάση μας αὐτὴ θὰ ἐ­φαρ­μόζεται μέχρι νὰ ἐκδηλώσουν δημοσίως καὶ ἐμπράκτως τὴ μετάνοιά τους (γιὰ τὴν ὁποία εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα), προβαίνοντας στὶς κατάλληλες ἐνέργειες γιὰ τὴ νομοθετικὴ ἀκύρωση τοῦ νόμου. «Ὁ τρώσας καὶ ἰάσεται».

Ἡ ἀπόφασή μας αὐτὴ εἶ­ναι ἔκφραση φιλανθρωπίας, ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ καὶ πρὸς τοὺς ἰδίους, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν λαό, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐξέλεξε, γιὰ νὰ τὸν ἐκπροσωποῦν. Ἐφ᾽ ὅσον δημοσίως κα­τεπά­τησαν τὸν Νόμο καὶ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ λαοῦ, δημοσίως ἐλέγχονται, κρὶ­νον­ται καὶ ἀποδοκιμάζονται.

Τέλος, ἐλπίζοντες στὸ ἔλεος καὶ τὴν μακροθυμία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, προσευχόμαστε ὑπὲρ τῆς θεοσώστου καὶ φιλτάτης Πατρίδος μας. Καλοῦμε ὅλους τους συνειδητοὺς χριστιανοὺς νὰ παραμένουν ἑδραῖοι καὶ ἀμετακίνητοι στὴν Ἀποστολικὴ καὶ Ἁγιοπα­τερικὴ Πα­ράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *