ΕΙΔΗΣΕΙΣ (περί του εκλιπόντος γέροντα)

Τὸ πρόσωπο τοῦ ἐκλιπόντος Μὲ τὴν ἔκδοσι τοῦ προηγουμένου φύλλου τῆς «Σπίθας» καὶ τὴν κυκλοφορία κατόπιν τοῦ Ἑορτολογίου (τσέπης) γιὰ τὸ ἔτος 2022, ἔπεσε λίγο φῶς στὴν ζωὴ καὶ προσφορὰ Διαβάστε περισσότερα

Ειδήσεις (Εμβόλιο, Διχασμός, Χάραγμα;)

Ποιός θ᾽ ἀντέξῃ ὣς τὸ τέλος! Αὐτὰ ποὺ διαβάζαμε στὴν Ἀποκάλυψι καὶ φανταζόμασταν ὅτι θὰ ἔλθουν ἀργότερα, ὄχι στὴ δική μας γενεά, πλησίασαν καὶ ἀρχίσαμε νὰ τὰ ζοῦμε. Τὸ δίκαιο Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἡ ἀπειλὴ τοῦ ἰοῦ Ὅταν πρὸ ἑνὸς ἔτους ἐμφανίστηκε ὁ ἀ­πει­λητικὸς κορωναϊὸς στὴν Κίνα, ἐδῶ ἐ­τέθη ζήτημα κινδύνου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅτι δη­λαδὴ ὁ πληθυσμὸς θὰ προσ­βληθῇ στὶς λατρευτικὲς συνάξεις Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο τῶν Η.Π.Α. τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία

Πατριαρχεῖο Μόσχας: Σχέδιο τῶν Η.Π.Α. τὸ σχίσμα στὴν Ὀρθοδοξία Ἕνα πολιτικὸ σχέδιο, ποὺ ἀπέβλεπε στὴν ἀποδυνάμωση τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, στὸν διαμελισμὸ τῆς παγκόσμιας Ὀρθοδοξίας ἦταν τὸ οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο. Αὐτὸ Διαβάστε περισσότερα