Αγία Τριάς και αχρεία τριάς

Ἁγία Τριὰς καὶ ἀχρεία τριὰς Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, κηρύττουμε τὴν ἁ­γία ἡμέρα τῆς Δευτέρας τοῦ ἁγίου Πνεύματος, γιὰ νὰ ἐκφράσουμε τὰ βαθειὰ αἰσθήματα τῆς λα­τρεί­ας μας πρὸς τὸν Θεό. Διαβάστε περισσότερα

Η ολοκλήρωσι του εγκλήματος

Ἡ ὁλοκλήρωσι τοῦ ἐγκλήματος  Ἡ ἑβραιοαμερικανικὴ Νέα Τάξι προσπαθεῖ νὰ καταστήσῃ τὸ κρατίδιο τῶν Σκο­πίων ἕναν ἀπὸ τοὺς μοχλοὺς τῆς διαλύσεως τῶν ἐθνικῶν ταυτοτήτων τῶν Βαλκανίων. Ἐξ ἄλλου αὐτὸς ἦταν Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχει πόλεμος ιερός;

Ἡ εἰρήνη εἶνε ἐκ φύσεως ἐ­πιθυμία κάθε ἀνθρώπου σὲ ὅλες τὶς ἐποχές. Στὸν 20ὸ αἰῶνα ἀναπτύχθηκαν πο­λὺ τὰ λεγόμενα εἰρηνιστικὰ κι­νήμα­τα. Σκοπός τους ὅμως εἶνε, ὄ­χι ἁπλῶς ἡ ἐπιβολὴ τῆς Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της προφητείας (του π. Αθανασίου Μυτιληναίου)

Προφητεύει ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸν Ἀντίχριστο. Καὶ οἱ Πατέρες μάλιστα ἀναλύουν τὸ θέμα, γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς πιστούς. Ὁ σκοπὸς ὅμως τῆς προφητείας τοῦ Ἀντιχρίστου δὲν εἶναι νὰ τρομάξουν ἢ Διαβάστε περισσότερα

Περὶ ἀπαισιοδοξίας (ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Περὶ ἀπαισιοδοξίας Πῶς ἐμεῖς γινόμαστε ἀπαισιόδοξοι; Γιατί νὰ γινόμαστε ἀπαισιόδοξοι; Οἱ μάρτυρες τοῦ Χριστιανισμοῦ ὅταν καίγονταν στὴ φωτιὰ φώναζαν: «Ἐμεῖς καὶ πάλι πιστεύουμε». Αὐτοὶ καὶ ὅταν τοὺς ἔσχιζαν τὰ θηρία Διαβάστε περισσότερα

Θαῦμα τοῦ ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Λεπροῦ στὸ Νοσοκομεῖο Κυθήρων

τοῦ αἰδ. π. Παύλου Καλίκα, ἐφημερίου Καρβουνάδας & Κεραμωτοῦ Σάββατο Λαζάρου 16-4-2022. Τὸ τηλέφωνο τοῦ Ἱερέα «χτυπάει». Στὴν ἄλλη ἄκρη τῆς τηλεφωνικῆς γραμμῆς ἡ κ. Κ. «-Πάτερ, εὐλογεῖτε. Λέγομαι Κ.. Διαβάστε περισσότερα

Θὰ ἀποτραπῇ ὁ ὄλεθρος; (ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος)

Θὰ ἀποτραπῇ ὁ ὄλεθρος; Ἐὰν ἐκραγῇ ὁ λεγόμενος πυρηνικὸς πόλεμος καὶ πέσουν αἱ φιάλαι τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ καταστροφὴ θὰ εἶνε ἄνευ προηγουμένου. Ἐκ τῶν 100 ἀνθρώπων ὑπολογίζεται, ὅτι οἱ 4 Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια – Ἀλλάζουν λοιπὸν οἱ θεσμοί;

Ἀλλάζουν λοιπὸν οἱ θεσμοί; Ἐμεῖς οἱ ἀδαεῖς γνωρίζαμε, ἀπὸ τὴ μέχρι τώρα ζωή μας ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὅτι  γιὰ νὰ συγχωρηθοῦν τὰ κρίματά μας ὁ Κύριος ἔθεσε ὡς προϋπόθεσι τὴν Διαβάστε περισσότερα

Σχόλιο γιὰ ἐπίμαχο δημοσίευμα ραββίνου σὲ ἐπίσημο ἐκκλησιαστικὸ περιοδικό

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  – Σχόλιο γιὰ ἐπίμαχο δημοσίευμα ραββίνου σὲ ἐπίσημο ἐκκλησιαστικὸ περιοδικό […] Μερικοὶ μητροπολῖτες δίδουν κάποιες φορὲς τὴν ἐντύπωση, μὲ τὰ ὑπ᾽ αὐ­τῶν λεγόμενα καὶ πραττόμενα, ὅτι ἀπὸ δι­άκονοι τῆς Ἐκκλησίας Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας

Πατέρες καὶ ἀδελφοί μου, Χριστὸς Ἀνέστη! Ἡ σημερινὴ γιορτὴ εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν γιορτὴ τῶν θαυμασίων τῆς Θεοτόκου, εἶναι γιορτὴ τῶν πονεμένων καὶ θλιβομένων καρδιῶν. Εἶναι γιορτὴ τῶν ἁπλῶν καὶ θεοφιλῶν Διαβάστε περισσότερα