ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν κόσμο εἶναι σχεδὸν πάντα ὑ­πὸ διωγμόν. Καὶ μέχρι σήμερα γίνονται διωγμοὶ κατὰ τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Βλέπομε ὅλοι τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία. Ἕνας πόλεμος διεξάγεται μὲ ὅλα τὰ σύγ­χρονα καταστρεπτικὰ ὅ­πλα, τὸ καμάρι τοῦ τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ! καὶ ἀφήνει πίσω του μόνον καταστροφή, σὲ ἀνθρώπινο δυναμικὸ, σὲ ὑ­ποδομές, σὲ καλλιέργειες, στὸ περιβάλλον. Δὲν ἔφθαναν ὅλα αὐτὰ τὰ δεινά, καὶ δυστυχῶς, τὰ ἀντιμαχόμενα μέρη ἐνσωμάτωσαν στὸν πόλεμο καὶ τὴν χριστιανικὴ πίστι, ποὺ τὴν ἐκφράζει ἡ Ἐκ­κλησία.

Καὶ ἐδῶ πόλεμος! Ἡ ἀπὸ αἰῶνες ἐκκλησιαστικὴ δομὴ στὴν χώρα διαταράχθηκε. Καὶ ἐνῶ τὸ αὐτοκέφαλο ποὺ χορηγήθηκε θὰ ἔπρεπε νὰ στερεώση τὴν ἑνότητα στὴν χώρα, ἔγινε καὶ αὐτὸ αἰτία μεγαλύτερου χάσματος, ποὺ ἐξελίχθηκε σὲ μία νέα σύγκρουσι, ὄχι πολεμικὴ μεταξὺ δύο κρατῶν, ἀλλὰ σύγκρουσι ἐμφύλια. Μὲ ἕνα χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ διωκόμενοι ὑπομένουν καὶ δὲν ἀνταποδίδουν στὴν βία. Οὐδέποτε οἱ διωκόμενοι χριστιανοὶ πρόβαλαν ἀντίστασι, ἀλλὰ ὑπέμεναν καρτερικὰ τὴν δίωξι καὶ τὸ μαρτύριο τελικά. Καὶ μόνο ἀπὸ αὐτὸ καταλαβαίνετε ποιός ἔχει δίκαιο καὶ ποιός τὸ ἄδικο. Μία ἐπίσκεψις ὑ­ψη­λοῦ ἀπὸ τὸ πατριαρχεῖο ΚΠόλεως δὲν φάνηκε νὰ εἶχε στὴν ἀτζέντα του τὸ θέμα τῶν διωγμῶν. Δὲν ἀκούσαμε τίποτε σχετικό.

Προβληματίζομαι: Δὲν ἄ­κου­σα, δὲν εἶδα φωνὴ διαμαρτυρίας οὔτε ἀπὸ πολιτικοὺς ἡγέτες οὔτε ἀπὸ ἐκκλησιαστικούς. Ἐκεῖ κλείνουν μο­νές, λεηλατοῦνται ναοί. Ἐ­πίσκοποι. μοναχοί, κληρικοί, λαϊκοὶ πιστοὶ σύρονται σὲ στημένα δικαστήρια καὶ φυλακίζονται. Κανένας δὲν συγκινεῖται. Συλλογικότητες παντὸς χρώματος διαμαρτύρονται γιὰ ψύλλου πήδημα, καὶ ἐδῶ γιὰ τοὺς διωγμοὺς πιστῶν δὲν ὑπάρχουν διαμαρ­τυρόμενοι νὰ δείξουν συμ­πα­ράστασι στοὺς διωκομένους ἢ νὰ καταγγείλλουν τὸν διωγμό. Τὰ ὑποβόσκοντα μικροσχίσματα στὴν Ἐκκλησία, τὴν ἐμποδίζουν νὰ δώση λόγο μαρτυρίας, νὰ ἀκουστῆ φωνὴ ἀλήθειας. Δίδεται ἡ αἴ­σθησις ὅτι ὑπάρχει φόβος γιὰ τὴν ἀλήθεια, ἢ ὅτι κλείνουμε τὰ μάτια σὰν νὰ μὴ συμβαίνη τίποτα στὸν ταλαίπωρο τόπο καὶ λαὸ τῆς Οὐκρανίας.

Μήπως ἡσυχάζομε καὶ εὐ­χό­μαστε ἢ περιμένουμε ἐπέμβασι τοῦ Θεοῦ;

Δημήτριος Π. Ρίζος

[περ. «Μεγαλομάρτυρες», φ. 376-377/Ἰούλ.-Αὔγουστος 2023, σ. 4]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *