Κόσμος χωρὶς Θεό, κόσμος χωρὶς εἰρήνη

Λένε οἱ πατέρες, ὅτι « νοῦς ἀπο­στὰς τῆς τοῦ Θεοῦ θεωρίας δαιμονιώδης γίνεται κτηνώδης» (Εὐεργετινὸς τ. Δ´, ὑπόθ. ζ´, Α´, ἔκδ. 6η Βίκτ. Ματθαίου, Ἀθῆναι 1966, ρητὸ τοῦ Γέροντος Διοκλήτου). Καὶ αὐτὸ διότι, ὅ­πως ἐξηγεῖ ὁ ἴδιος Γέροντας, ἀναγκαστικὰ «ἢ θὰ ἀ­κολουθήσῃ τὸ ἐπιθυμητικὸ καὶ θὰ περιπέσῃ στὴν ἐξουσία τοῦ δαίμονος ποὺ ὁδηγεῖ στὴν κτηνώδη ἀ­κολασίαν, ἢ θὰ κυριευθῇ ἀπὸ τὸ θυμικόν, ἀπὸ τὸ ὁποῖο γεννῶνται ὅλες οἱ σατανικὲς ὁρμές».

Αὐτὸ βλέπουμε νὰ πραγματοποιῆται στὶς μέρες μας. Μία ἀνθρωπότης ποὺ ἔχει τελείως ξεχάσει τὸν Θεό, μετατρέπεται ἢ σὲ κτήνη ἢ σὲ δαίμονες. Πῶς λοιπὸν μποροῦν τέτοιοι ἄνθρωποι νὰ κατορθώσουν τὴν εἰρήνη;

Κορόιδευαν μερικοὶ ἄθεοι γιὰ τὴν εἰ­ρήνη ποὺ ἐπαγγέλθηκαν οἱ ἄγγελοι τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων. Ποῦ εἶνε ἡ εἰρήνη σας, ὅταν γίνωνται τόσοι πόλεμοι; μᾶς ρωτοῦσαν. εἰρήνη ὅμως ποὺ φέρνει ὁ Χριστὸς ἔρχεται μόνο σὲ ὅ­σους τὸν δέχονται, «πρὸς ἀνθρώπους Θεοῦ». Αὐτὴ εἶνε ἡ εἰρήνη «ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα». Ἔτσι οἰκοδομεῖται καὶ ἡ ἐξωτερικὴ εἰρήνη. Εἰρήνη μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, εἰρήνη μεταξὺ τῶν κρα­τῶν. Κι ὅποτε βασίλευε ὁ Χριστὸς στὶς καρδιὲς τῶν ἡγεμόνων καὶ τῶν λαῶν, καλλιεργοῦσαν τὴν εἰρήνη καὶ στὰ κράτη τους. Σήμερα ὅμως, ποὺ ἡ ἀνθρωπότης ἔχει ἀποστατήσει ἀπὸ τὸν Θεό, ὁ­δηγούμεθα σὲ ὁλοένα καὶ κλι­μακωτὰ μεγαλύτερους πολέμους, μέχρι νὰ φτάσουμε στὸν ἔσχατο, τὸν Ἁρμαγεδῶνα τῆς Ἀποκαλύψεως (16,16).

Στὴ Μέση Ἀνατολὴ ἐκτυλίσσονται γεγονότα, ποὺ φανερώνουν, ὅτι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν στήσει τὸ σκηνικὸ τοῦ Γ´ παγκοσμίου πολέμου, ἔβαλαν ἐμ­πρὸς τὴν ἐφαρμογή του. Μία πολύνεκρη ἀναίτια ἐπίθεσι ἀπὸ μία ὀργάνωσι ποὺ δημιουργήθηκε καὶ ἀνδρώθηκε ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς παθόντας, ἀπὸ ἕνα κράτος ποὺ μοιάζει μὲ τσαντήρι, σὲ ἕνα κράτος πανίσχυρο, ἀ­σφαλῶς μοιάζει νὰ εἶνε στημένη ἀφορμὴ πολέμου.

Γνωρίζουμε, τὸ πόσο βρώμικα κινεῖται τόσο τὸ «βαθὺ κράτος» τῆς σιωνιστοκρατούμενης Ἀμερικῆς, ὅσο καὶ τὸ νῦν κραταιὸ Ἰσραήλ. Ὑπάρχουν πολλοὶ δημοσιογράφοι ποὺ ἀμφισβητοῦν κατὰ πόσο ἀγνο­οῦσαν οἱ Ἰσραηλινοὶ τὴν ἐπίθεσι αὐτὴ τῆς Χαμάς. Τὰ κροκοδείλια δάκρυα τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῶν ὑποτελῶν συμμάχων της δὲν μποροῦν νὰ ἀποκρύψουν τὴν ἀλήθεια. Ὅλα δείχνουν, ὅτι ἔχει μπεῖ μπροστὰ ἰσραηλινὸ σχέδιο γιὰ ἐκκαθάρισι τῶν Παλαιστινίων ἀπὸ τὴ λωρίδα τῆς Γάζης, παρόμοιο μὲ τὰ σχέδια τοῦ Χίτλερ.

Τὸ Ἰσραὴλ δὲν εἶνε τὸ θεοκρατικὸ κράτος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἀλλὰ ἕνα κράτος στημένο μὲ σιωνιστικὰ – μασονικὰ πρότυπα, μὲ αὐξημένα ποσοστὰ σὲ ἀθεϊσμό, σατανισμό, ὁμοφυλοφιλία καὶ παιδεραστία. Τὰ ἐ­θνοφυλετικὰ σχέδια τῶν σιωνι­στῶν ἀξιοποιοῦν τὸν ἰσλαμικὸ φα­νατισμὸ γιὰ νὰ στήσουν τὴν ἐξολόθρευσι τοῦ –ἀπὸ Ἑβραίους δημιουργημένου– Ἰσλάμ, καὶ νὰ προχωρήσουν πρὸς τὴν κραταίωσι τῆς σιωνιστικῆς παγκόσμιας μονοκρατορίας.

Ποιός μπορεῖ νὰ μᾶς σώσῃ ἀπὸ ὅσα ἀκολουθοῦν; Οἱ διεθνεῖς συμμαχίες ἀμφίβολες, οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ ἄχρηστοι, τὰ ἔθνη σὰν νέοι γίγαντες ποὺ ἀγωνίζονται νὰ κυριαρχήσουν τὸ ἕνα πάνω στὸ ἄλλο, τὰ ἄτομα ἀλλόφρονα, μία ἀνθρωπότης ἀλλοπρόσαλλη. Αὐτὰ εἶνε τὰ κατορθώματά μας χωρὶς Θεό. Γιὰ ἄλλη μία φορὰ μὲ τὴν ὑπόσχεσι τῆς αὐτονομημένης καταξίωσης ἀρνηθήκαμε τὸν ἀ­γαθὸ Θεό, γιὰ νὰ πέσουμε στὰ χέρια τοῦ πονηροῦ διαβόλου καὶ τῶν ὀργάνων του.

Ἀλλὰ ὅπως ἔλεγε χαρακτηριστικὰ ὁ ὅσιος Παΐσιος, «ἔ­χουν οἱ ἄνθρωποι τὰ σχέδιά τους, ἔ­χει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά Του». Ὁ μεγάλος ἀλληλοφαγωμὸς τῶν μεγάλων δυνάμεων ποὺ θὰ γί­νῃ στὴν Πόλι, κατέληγε ὁ ὅσι­ος, θὰ τοὺς ὁδηγήσῃ νὰ τὴ δώσουν στὴν καταφρονεμένη Ἑλ­λάδα (μαρτυρία Ἀθ. Ρακοβα­λῆ averoph.wordpress.com/2016/05/1.

«Προϋπόθεση γιὰ νὰ δε­χθοῦ­­με τὴν Θεία βοήθεια», ὅ­πως σημειώνει ὁ ἴδιος ὁ μάρτυς τῶν λόγων τοῦ ὁσ. Παϊσίου κ. Ρακοβαλῆς, «εἶναι ἡ μετάνοια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιατὶ σήμερα ἔχουμε πιάσει πάτο ἀ­πὸ ὅλες τὶς ἀπόψεις ἀλλὰ κυρίως ἠθικὰ καὶ πνευματικά. Ὅ­λοι καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ ὁ λαός» (orthodoxia-ellhnismos.gr­/2016/06). Μόνη λύσι ἡ ἐπιστρο­φή, ἔστω καὶ τὴν τελευταία ὥ­ρα. Θὰ ὑπάρξῃ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *