ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ: ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΕΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἀθήνας Μακαριώτατε Πρόεδρε καὶ Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι, Πληροφορηθεὶς τὴν ἐπιτυχίαν, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἡ μαχητικὴ συγκέντρωσις τοῦ πιστοῦ λα­οῦ εἰς Ἀθήνας Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μέσα στὸν κόσμο εἶναι σχεδὸν πάντα ὑ­πὸ διωγμόν. Καὶ μέχρι σήμερα γίνονται διωγμοὶ κατὰ τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Βλέπομε ὅλοι τὰ γεγονότα στὴν Οὐκρανία. Ἕνας Διαβάστε περισσότερα

Τὸ ὄνομα Νικόλαος

Σύμφωνα μὲ τοὺς ἱε­ροὺς κα­νόνες τῆς Ἐκ­κλησίας τὸ κήρυ­γμα τοῦ Εὐαγγελίου πρέπει νὰ εἶ­­νε συνε­χὲς καὶ ἀ­δι­ά­λει­πτο. Ἡ ἐνο­ρία καὶ ἡ ἐ­πισκοπὴ πρέπει νά ᾽νε σὰν μιὰ βρύσι ποὺ τρέ­χει μέρα Διαβάστε περισσότερα

Κόσμος χωρὶς Θεό, κόσμος χωρὶς εἰρήνη

Λένε οἱ πατέρες, ὅτι «ὁ νοῦς ἀπο­στὰς τῆς τοῦ Θεοῦ θεωρίας ἢ δαιμονιώδης γίνεται ἢ κτηνώδης» (Εὐεργετινὸς τ. Δ´, ὑπόθ. ζ´, Α´, ἔκδ. 6η Βίκτ. Ματθαίου, Ἀθῆναι 1966, ρητὸ τοῦ Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα πρὸς τὸν Παναγιώτατο Πατριάρχη    Βαρθολομαῖο

Μία ἀπάντηση μὲ ἀπορία ἐγὼ ὁ ἀνάξιος πρὸς τὸν Πα­ν­α­γιώτατο Πατριάρχη τοῦ Γένους μας Κύριον Βαρθολομαῖο. Παναγιώτατε, διάβασα σὲ μία ἐ­φημερίδα μέρος ἀπὸ τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς σας ποὺ ἐκφράζετε Διαβάστε περισσότερα

Μιὰ ξεχασμένη λέξι

Δεδομένη πιὰ ἡ καταφρόνηση τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὶς ἡγεσίες του, πολιτικὲς καὶ ἐκκλησιαστικές. Εἶναι νὰ θαυμάζει κανεὶς τὶς ἀντοχὲς καὶ τὶς ὑπομονὲς τοῦ λαοῦ μας. Μεγάλες ὑποθέσεις καὶ θέματα σοβαρά, Διαβάστε περισσότερα

Αὔξησι τῆς ἐτησίας συνδρομῆς τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας»

Λόγῳ τῶν νέων μεγάλων αὐξήσεων στὰ ταχυδρομικὰ ἔξοδα, ποὺ ἔκαναν τὰ Ἑλληνικὰ Ταχυδρομεῖα, ἀναγκαζόμαστε νὰ αὐξήσουμε τὴν ἐτήσια συνδρομὴ τῆς «Σπίθας» γιὰ τὸ ἐσωτερικὸ στὰ 15,00 €. Γιὰ τὸ ἐξωτερικὸ Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ

Πλημμύρες στὴ Θεσσαλία. Πολλὰ τὰ ἐρωτηματικά. Τὸ Ἰσραὴλ βομβαρδίζει νοσοκομεῖα καὶ μοναστήρια στὴν Παλαιστίνη Ὁ πόλεμος Δὲν ἔφτανε ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία. Τώρα μὲ κομμένη τὴν ἀνάσα παρακολουθεῖ ὁ κόσμος Διαβάστε περισσότερα

(†) Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

28 Αὐγούστου 2010 Ἕνας σύγχρονος «Πατροκοσμᾶς» καὶ λέοντας τῆς Ὀρθοδοξίας γράφει ὁ κ. Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης Πέρασαν 13 χρόνια ἀπὸ τὴ μέρα ποὺ ὁ Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἄφησε τὴν τελευταία του Διαβάστε περισσότερα

Εὐχὲς

Ἡ «Χριστιανικὴ Σπίθα» εὔ­χεται ὁ Ἄρχων τῆς Εἰρήνης ποὺ γεννᾶται στὸ σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ, νὰ χαρίσῃ τὴν πολυπόθητη εἰρήνη Του στὶς καρδιές μας, στὶς σχέσεις μας μὲ τοὺς συνανθρώπους μας Διαβάστε περισσότερα