Δέν μπορεῖ ν᾽ ἀλλάξῃ ὁ Πασχάλιος Κανὼν

Καταληκτικὸ συμπέρασμα Ἀνακοινωθέντος Ἱ.Μ. Πειραιῶς τῆς 15-4-2024

Ὁ Πασχάλιος Κανὼν δὲν μπορεῖ ποτὲ νὰ ἀλλαγῇ, διότι αὐτὸ ἀποτελεῖ βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ ὁδήγησε τοὺς Θεοφόρους Πατέρας εἰς τὴν αἰώνιον σχετικὴν ρύθμισιν, καὶ κατὰ τῆς Θεοπνευστίας τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ δογματίζει ὅτι ἐνοικεῖ εἰς Αὐτὴν τὸ Πανάγιον Πνεῦμα καὶ ὁ συνεορτασμὸς μὲ κατεγνωσμένους αἱρετικοὺς ἐμμένοντας εἰς τὴν αἵρεσιν καὶ τὴν κακοδοξίαν, ὡς οἱ σύγχρονοι Ἀντιχαλκηδόνιοι, Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Προτεστάντες, εἶναι κανονικῶς ἀδύνατος, διότι ἡ τυχὸν παράβασις ἐπιφέρει τραγικὰς Κανονικὰς συνεπείας, ἀλλοιώνει τὴν Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία καὶ νοθεύει τὴν ἀκαινοτόμητο ἀποκάλυψι τοῦ Αἰωνίου Θεοῦ διὰ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Θεοφόρων Πατέρων καὶ τῶν Ἁγίων Ἐννέα Οἰκουμενικῶν Συνόδων, διότι χρέος μέγιστον πάν­των, Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, εἶναι ἡ τήρησις τῆς ἀμωμήτου παρακαταθήκης τῆς πίστεως, ὥστε στὸ ἐρώτημα τοῦ Κυρίου «πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκ. 18,8), νὰ δυνάμεθα νὰ ἀπαντήσουμε ἐν ἀληθείᾳ.

ὁ Πειραιῶς Σεραφεὶμ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *