ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΓΡΑΦΙΔΑ 5 (αρχ. Τύχωνος Ανδρέου)

ἀρχιμ. Τύχωνος Ἀνδρέου δ.Θ.:

ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΓΡΑΦΙΔΑ 5

Μὲ ἐπιμέλεια (σχολιασμό, βιογραφικὰ καὶ φωτογραφίες) ἀπὸ τὸν ἀρχιμ. π. Τύχωνα Ἀνδρέου ἐκδόθηκε καὶ ὁ5ος τόμος μὲ 75 ἐπιστολὲς τοῦ ὁσ. Φιλοθέου Ζερβάκου τῶν ἐτῶν 1951-1953 (τὸ 5ο χειρόγραφο τετράδιο) ἀ̓φιερωμένο στὸν μακαριστὸ Γέροντα Χρυσόστομο, καθηγούμενο τή͂ς Ἰ̔. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου.

Ἔκδ. Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας, Πάρος, 2022, σσ. 288, σχῆμα 17×24 ἑκ. Τιμὴ 12,00.