«Ἡ σιωπὴ τῶν ἐπισκόπων εἶνε ἀθεΐα καὶ ἔγκλημα» (επ. Αυγουστίνος Καντιώτης)

μα δῆτε σ᾽ ἕνα χωριὸ ἢ σὲ μιὰ μητροπόλι νὰ μὴ κατηγοράῃ κανείς τὸ δεσπότη ἢ τὸν παπᾶ, καὶ νὰ λένε ὅλα τὰ στόματα, καὶ οἱ ἄθεοι καὶ οἱ μασόνοι καὶ οἱ χιλιασταί, «Καλός, καλός»· ὅταν ἀκοῦτε νὰ λένε αὐτοὶ ὅτι εἶνε καλός, τότε δὲν εἶνε καλός, γιατὶ μιλάει γιὰ ὅλους κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ τοὺς εὐχαριστήσῃ.

Οἱ ἄθεοι κ᾽ οἱ ἄπιστοι δὲν θέλουν νὰ ὑπάρχῃ κήρυγμα, δὲν θέλουν νὰ ὑπάρχῃ ἔλεγχος μέσα στὴν κοινωνία, γιὰ νὰ διαλυθῇ αὐτὴ ἡ κοινωνία. Καὶ ὅποιος δεσπότης ἢ ὅποιος παπᾶς κλείνει τὸ στόμα του καὶ δὲν διαμαρτύρεται γι᾽ αὐτὰ τὰ ὁποῖα γίνονται μέσ᾽ στὴν κοινωνία, αὐτὸς εἶνε μαζὶ μὲ τοὺς ἀθέους καὶ τοὺς βοηθᾶ. Γι᾽ αὐτὸ λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος [Παλαμᾶς]· Ὅτι τὸ νὰ σιωπᾷ ὁ ἐπίσκοπος, σὲ τέτοιες μέρες, ἡ σιωπὴ τοῦ ἐπισκόπου εἶνε ἔγκλημα ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σιωπὴ τοῦ ἐπισκόπου εἶνε ἀθεΐα.

Μὲ ἄλλα λόγια, ὅποιος παπᾶς, ὅποιος ῥασοφόρος, ὅποιος ἐπίσκοπος, δὲν ἐλέγχει, δὲν διαφέρει ἀπὸ τὸν ἄθεο, εἶνε μαζὶ μὲ τοὺς ἀθέους καὶ τοὺς ὑλιστὰς καὶ τοὺς ἀπίστους, οἱ ὁποῖοι εἶνε ἔνοχοι γι᾽ αὐτὸ τὸ κατάντημα.

(†) ἐπίσκοπος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *